Destep analyse: 5 – Ecologische factoren

Dit deel van de destap analyse, de ecologische factoren volgt op de uitleg over de technische factoren. Tot enkele jaren geleden vormden ecologische factoren een lastig onderdeel bij elke destep analyse. Het begrip werd weinig toegepast. Bedrijven, ook buiten de IT en internetsector, waren zich wel bewust van het feit dat de activiteiten veel stroom en andere schaarse grondstoffen verbruikten. Maar veel verder keek men niet.

Pas toen de publieke opinie en politiek zich gingen interesseren voor de ecologie is er iets veranderd. Bedrijven zijn het als factor in de destep analyse gaan meenemen. Sindsdien is de STEP analyse ook de DESTEP geworden, zoals we die nu kennen. Waarbij ecologische factoren  in deze destep analyse nadrukkelijk staat voor een verwantwoorde omgang met grondstoffen en fysieke ruimte.Het is dus meer dan de score voor het gebruik van groene energie.

Energieverbruik

Als gevolg van het toegenomen bewustzijn en vanwege de gestegen kosten wordt door bedrijven steeds vaker ingezet op hardware met een lager energieverbruik. Deels is dit minder vrijwillig dan het lijkt. Denk hiervoor aan het overheidsprogramma voor de 2020 CO2 reductie doelstellingen. Dit laatste voorbeeld heeft een nadrukkelijke link met de DESTEP factor die hierna wordt behandeld.

Recycling

Een voorbeeld hoe bedrijven praktisch met de ecologische factoren omgaan zien we bij recycling. Consumentenelektronica wordt ingezameld en verder verwerkt. Dat is allang niet meer uitsluitend om de afvalberg te verminderen. De twee andere redenen zijn het terugwinnen van schaarse grondstoffen en  omdat het bijdraagt het imago van de bedrijven te vergroten. De inruilacties van afgedankte mobiele telefoons zijn een concreet voorbeeld hoe de ecologisch factor bewust wordt gehanteerd om de doelstellingen voor  imago en MVO te realiseren.

Positief

Lagere kosten en het imago van een onderneming zijn te belangrijk om te negeren. Daarom is tegenwoordig de DESTEP analyse de norm en niet de oudere STEP. Bij die laatste vielen demografische en ecologische factoren buiten de scope.  De ervaring leert verder dat demografie en ecologie steeds vaak worden meegenomen bij beslissingen. Dit zonder dat men ze als zodanig benoemt.

Hierna volgt nog de 6e en laatste component van een destep analyse – de politieke factoren.