Destep analyse: 4 – Technische factoren

Het vierde deel van de destep analyse besteedt aandacht aan de technische factoren die bepalend zijn voor de externe omgeving waarin een organisatie actief is. De voorgaande delen van deze uitleg over de destep analyse (economie en sociaal-cultureel) waren vrij theoretisch. Deze keer is dat minder het geval.

Technische factoren

Ook technische factoren zijn bepalend voor alle partijen die betrokken zijn bij e-communicatie, dus zowel datacenters, hosters als de consument achter zijn computer. Niet elke aspect van de techniek is direct beïnvloedbaar.  Juist daarom dienen technische factoren in elke  destep analyse te worden meegenomen.

Het beginpunt van deze bijdrage is de fysieke infrastructuur. Tot voor kort konden de meesten zich daar niets bij voorstellen. Totdat de regio Amsterdam een banale technische factor benoemde die de verdere uitbouw van ICT en IT sector hinderde, namelijk het gebrek aan stroom.

Vraag en Aanbod

Naast stroom is voor sommige locaties in Nederland het ontbreken van voldoende netwerk capaciteit een belemmerende factor. Dit zien we in de oude binnensteden waar niet eenvoudig de straat kan worden opengebroken om glasvezelverbindingen te realiseren, hoewel de vraag er wel is. Daar kan de vraag dus hoger zijn dan het aanbod en is dat aanbod niet op redelijke termijn te verbeteren. Iets gelijks bestaat vreemd genoeg ook voor redelijk moderne bedrijventerreinen.

Op netwerk niveau wordt de opkomst van concurrentie ook vaak gezien als een technische georiënteerde factor waarmee rekening gehouden moet worden. Want waarom zou je nog koper uitrollen als de concurrent al volop glasvezel blaast of experimenteert met draadloze verbindingen.

Complexiteit

Van een andere orde is de complexiteit van de techniek. Als de aangeboden oplossingen voor communicatie als te moeilijk worden ervaren beïnvloedt dat acceptatie en gebruik negatief. Voorbeeld hiervan uit het verleden is het configureren van een inbelverbinding of het aanleggen van een bedrijfsnetwerk. Een ander herkenbaar voorbeeld zijn de ontwikkelingen rond mobiele telefoons. De echte doorbraak daarvan is direct gerelateerd aan het oplossen van een technische belemmering: omvang en gewicht van de accu’s.

In deel 5 komen de ecologische factoren aan bod.