Destep analyse: 3 – Sociaal-culturele factoren

Sociaal-culturele factoren zijn onderdeel van een destep analyse. Het  is voor velen een lastigere component dan de D (“demografie”) en de E economie).  Kennis op dit terein is echt noodzakelijk. Te vaak worden hier onnodige en onherstelbare fouten gemaakt. Sociaal-culturele factoren zijn kenmerkend voor een cultuur en de leefgewoonten. De wijze waarop mensen met elkaar omgaan bepaalt ook de wijze waarop ze gebruik maken van elektronische communicatie.

Impact

Zuid Europa geldt als typisch voorbeeld van een regio waar men door de hogere samenhorigheid andere eisen aan communicatie stelde dan in bijvoorbeeld Nederland. Hier vooral e-mailen en chatten, daar vooral meer directe contacten.

Doordat e-communicatie in Zuid Europa een lagere prioriteit heeft, wordt daar ook minder aan e-commerce gedaan. In Italië en Portugal maakt rond 2010 minder dan een derde van de internetters gebruik van dit soort dienstverlening, waar in Nederland de 50% al ruimschoots is gepasseerd. Daar is het “ouderwets” winkelen een zo sterk onderdeel van de cultuur dat het gemak van internet shoppen niet relevant wordt gevonden. Dit in tegenstelling tot de Scandinavische landen en Nederland waar meer dan zestig procent van de internetters e-commerce ervaring heeft.

Relevantie

Dit voorbeeld focust op het gebruik van e-communicatie door consumenten. De genoemde sociaal-culturele factoren zijn ook  absoluut relevant voor aanbieders van zakelijke diensten, zoals datacenters en hosters. In een e-commerce minded regio zal immers meer vraag zijn naar hun diensten dan in een regio waar amper gebruik wordt gemaakt van internet.

Ook voor de exploitanten van netwerken zoals de telecomoperators zijn de sociaal-cultureel factoren van de bewoners nuttige informatie. Denk maar eens aan verschillen wat betreft de acceptatie van mobiele telefonie en de status die daar bij hoort. Met die kennis paraat, kan een operator bepalen in een regio versneld zijn capaciteit uit te bouwen of bijvoorbeeld meer te investeren in het ontwikkelen van meerwaarde diensten.

De sociale kenmerken van gebruikers bepalen zo indirect de investeringen van aanbieders. Vandaar dat tal van technische mogelijkheden pas vertraagd worden ingezet. De kans dat ze anders niet geaccepteerd worden noopt aanbieders tot voorzichtigheid. Over technische factoren als onderdeel van de destep analyse volgende keer meer.