Destep analyse: 2 – Economie

Deze keer wordt stilgestaan bij Economie als component van elke destep analyse. De vorige  keer is de relatie tussen bevolkingssamenstelling (“demografie”) en de mogelijkheid produkten of diensten succesvol aan te bieden besproken.  Welke zijn dat en waarom bepalen ze het succes van een onderneming.

Inkomen

Allereerst is het van belang te weten wat de inkomensontwikkelingen van de regio zijn. In gebieden waar de inkomens en koopkracht laag zijn is de mogelijkheid beperkt duurdere goederen en diensten af te nemen.

We zien dit goed terug bij mobiele telefonie. In arme landen worden goedkope toestellen aangeboden. Niet alleen omdat duurdere modellen amper worden gekocht, maar ook omdat er anders te weinig geen geld overblijft om te bellen en internetten. Elke cent kan immers maar een keer worden uitgegeven.

Hoge inkomens vormen op zich nog geen garantie voor de afname van produkten en diensten. Het gedrag van kopers, zakelijk en particulier, hangt tevens af van het huidig en verwachtte besteedbaar inkomen. Hier spelen begrippen als inflatie, en vertrouwen van producenten en consumenten een rol.

Inflatie

Als voor een destep analyse naar de economie wordt gekeken duikt als het goed is ook altijd het begrip inflatie op. De inflatie in Nederland is laag (januari 2010: 0,4%) en heeft weinig invloed op aankopen. In landen met een hoge inflatie, of juist de tegenovergestelde situatie deflatie, is dat anders. Bij hoge inflatie stijgen de prijzen (en rente) steeds sneller. Bij deflatie wordt de prijs juist neerwaarts bijgesteld. Beide situaties zijn slecht voor het vertrouwen van bedrijven en burgers, hetgeen zich vertaalt in minder investeringen en aankopen. Dat op zijn beurt heeft weer invloed op de omvang van het aanbod en daarmee ook op de werkgelegenheid.

Op dit moment zijn het producenten– en consumentenvertrouwen in Nederland hoger dan het Europese gemiddelde. Dat betekent niet dat iedereen de toekomst rooskleurig inziet. Bedrijven, overheden en burgers blijven terughoudend bij investeringen.

De ervaring leert, dat zelfs investeringen die op korte termijn leiden tot structureel lagere exploitatie kosten of maandlasten – denk aan zuinigere auto’s, outsourcing of afkopen dataverkeer – nu niet snel worden gedaan.

Veranderingen

Oog hebben voor de veranderende economische omstandigheden kan ondernemers dwingen het aanbod en de vermarketing aan te passen. Bijvoorbeeld door meer aandacht te besteden aan sociaal-culturele factoren. Deze worden de volgende keer verklaard.