De toekomst van vakbeurzen (2013)

In maar 2010 schreef Bureau Terdege naar aanleiding van de Cebit onder andere het volgende: “Vakbeurzen voor de ICT en hostingsector zijn er in Europa steeds minder. De Cebit, die deze week wordt gehouden, is nog steeds het grootste event dat een breed scala aan producten en diensten laat zien. Dit jaar wordt de beurs uitgebreid met het onderdeel muziek, een sector die zwaar leunt op ICT.Deze interessante uitbreiding kan echter niet verhullen, dat Cebit Hannover elk jaar kleiner wordt. De afgelopen jaren is de trend onmiskenbaar minder exposanten, minder product introducties en daardoor minder bezoekers, kortom een neerwaartse spiraal”.

Bijna hetzelfde kan ook nu weer worden gemeld, Cebit was namelijk weer kleiner dan het voorgaande jaar. Maar een wezenlijke grens is dit jaar voor het eerst overschreden: de organisatie heeft niet eerder zo massaal gratis kaarten verstrekt om de bezoekersaantallen op te krikken. Al die inspanningen hebben niet kunnen voorkomen dat onder de streep 9% minder bezoek is geteld.

Dit jaar ook voor het eerst zo duidelijk zichtbaar: beperkte budgetten, bij zowel standhouders als bezoekers. Tijd dus voor beide groepen de knopen te tellen en het volgend jaar anders te doen.

Hoe het anders moet en kan? Het antwoord op die vraag was 2010 niet anders dan nu:
voor veel potentiële beursbezoekers [is] het netwerken inmiddels belangrijker dan het lopen langs stands en displays. Netwerk bijeenkomsten zijn per definitie kleinschaliger en daardoor meer regionaal van opzet. Dus op zoek naar meer rendement van een beurs? Voor zowel aanbieder als bezoeker is het beter de focus te verleggen naar regionale bijeenkomsten.