De staat van 4G volgens OpenSignal

OpenSignal, het bedrijf achter de gelijknamige app, heeft een paar dagen terug een rapport over 3G en 4G gepubliceerd. Het is gebaseerd op de bevinden van meer dan 3,8 miljoen app gebruikers en ruim 50 miljoen metingen. De periode van het onderzoek het 3e kwartaal 2017, dus de data is naast omvangrijk ook nog eens uiterst recent.

OpenSignal onderzoek

Voor een groot deel van de markt is 4G inmiddels de facto standaard voor mobiele communicatie. De adoptie lijkt goed te zijn verlopen. Het aantal 3G gebruikers dat nog niet is overgestapt op 4G is klein geworden. Toch kan nog lang niet iedereen tevreden zijn. De beschikbaarheid van 4G is volgens OpenSignal in bijna alle landen waar de app is gebruikt boven de 50%. Heel opvallend is dat bij de landen met de minste 4G dekking ook een EU lidstaat is genoemd. Ierland, heeft na Ecuador, Sri Lanka en Algerije de slechtste 4G dekking (51,3%). Een constatering die voor velen totaal onverwacht zal zijn. Het is ook zeker niet iets waar Dublin en de EU genoegen mee zullen nemen. De een na slechtste EU score staat op naam van Duitsland, dat tot 57,5% availability komt.

Snelheid

Beschikbaarheid zegt overigens weinig over de gerealiseerde snelheid. Ierland doet het met gemiddeld 22,7 Mbps namelijk beter dan Duitsland dat niet verder komt dan 19,2 Mbps. Nederland is volgens beide criteria een topspeler op EU- en wereldniveau. Ruimt 84% availability en 38 Mbps zijn waarden die als combinatie amper overtroffen worden. Maar zoals gezegd nog lang niet iedereen zal tevreden zijn. De EU om te beginnen, waar 4G als methode werd gezien de (vermeende) digitale achterstand op andere handelsblokken snel in te lopen. De miljarden zachte leningen hebben nog niet geholpen alle witte vlekken op de kaarten te doen verdwijnen.

Negatieve ontwikkeling

De snelheid is het tweede punt waar nog wat over te doen is. De download snelheden komen nog lang niet in de buurt van wat theoretisch mogelijk is. Dat is op zich logisch: het wordt ook niet aangeboden door de telco’s. Het zelfde geldt voor de uploadsnelheden, ook daar komt het maximum niet in zicht. De situatie lijkt zelfs te verslechteren. Puur op basis van deze metingen constateert OpenSignal namelijk dat in een jaar tijd zowel de gemiddeld DL als UL snelheid is afgenomen. Vooral het aantal topscores is aanzienlijk verminderd.

De verklaring die daarvoor wordt gegeven leidt voor een deel van het verhaal af. Dat er veel nieuwe gebruikers bij komen – vooral in Afrika – en dat daardoor automatisch de gemiddelde snelheden afnemen klopt. Iedereen die de rapportage van 2016 naast die van 2017 legt ziet echter dat het aantal landen waarin de scores naar beneden is gegaan niet alleen tot dat continent is beperkt.