bitkom

De pandemie als aanjager digitale vaardigheden achterblijvers

Jarenlang heeft men zich afgevraagd hoe achterblijvers gemotiveerd konden worden de digitale vaardigheden te verbeteren. Nu na twee jaar met een pandemie lijkt dat probleem voor een groot deel te zijn opgelost. Bron voor die bewering is Bitkom.

Achterstand

Bitkom heeft aan het begin van het jaar uiteengezet wat de impact van de pandemie op digitalisering van de burgers in Duitsland tot nu toe is geweest. Het buurland heeft traditioneel een lagere breedbanddekking en gebruik van digitale diensten. De problemen met het uitfaseren van zowel PSTN als ISDN laten net als bij het uitzetten van 2G en 3G zijn groot. Er speelt meer dan een achterstand bij het aanbod van moderne alternatieven. Het gaat vooral om de adoptiegraad van de burgers en in mindere mate het bedrijfsleven.

Een blik op de bevolkingspiramide geeft een verklaring. Wie de reactie op het banksterven ziet in de pers krijgt daarmee dat beeld bevestigd. Het zijn met name de ouderen die bewust de stap naar het digitale tijdperk voor communicatie en transacties afwijzen.

Grote sprong

Die houding was door het banksterven al een serieus probleem aan het worden. Het bleek een aanjager van de digitalisering van deze omvangrijke groep. De komst van de pandemie heeft daar voor een ongekende versnelling geleid. In een jaar tijd is het aandeel digitaal actieven in de groep 65+ toegenomen van 51 procent naar 75 procent. De directe aanleiding, de pandemie, is ongekend. Dat die tot een versnelling zou leiden was wel al snel duidelijk. Maar deze sprong is toch wel heel groot.

Vragen

Voor onderzoekers liggen er dan ook nog veel vragen te wachten. Een daarvan is of deze nieuwe groep onliners zich echt gedwongen voelt digitale vaardigheden aan te leren, of dat men meer wachtte op een goede gelegenheid die stap te zetten.

Die en andere vragen kunnen helpen de resterende groep met geringe digitale vaardigheden in beweging te krijgen.