De opmars van mobiel internet volgens Cisco

Op een van de talloze blogs die Cisco onderhoudt schrijft Anand Oswal op 20 juni over de impact die 5G en Wi-Fi 6 kunnen gaan krijgen. Beiden zijn op dit moment vooral omgegeven door voorspellingen die amper te verifiëren zijn. Toch zit er in de post een aantal bruikbare uitspraken.

5G

Over 5G wordt geschreven. Het aantal berichten waarbij dagelijks gebruik centraal staat in herkenbare omgevingen is vooralsnog minimaal. Wat Amerikaanse aanbieders als 5G in de markt zetten is niet gelijk aan wat de Europese telco’s in gedachte hebben. De verhalen over uitrol en gebruik in Azië zijn om weer andere redenen weinig zinvol. Het klakkeloos overnemen van de lokale content behoefte uit die landen in de businesscases voor de Europese markten heeft echt geen zin. De lezer wordt ter onderbouwing van die claim verwezen naar de wiki over I-mode. Een protocol met diensten dat in deze regio een kwakkelend bestaan heeft gehad en een stille dood is gestorven.

Wi-Fi 6

Het verhaal over Wi-Fi 6 haalt amper de pers. Menigeen zal denken dat het “gewoon” sneller en betere draadloze communicatie is. Dat er meer aandacht aan de veiligheid van 802.11ax besteed gaat worden lijkt waarschijnlijk. De strijd tussen fabrikanten om als eerste een 802.11ax device op de markt te brengen is zichtbaar. Omdat de markt op dit moment de nodige zorgen aan het hoofd heeft (handelsoorlogen, consolidaties en afkalvende marktvraag) is de communicatie hierover opmerkelijk gering.

Cisco

Bovenstaande nieuwe standaarden komen nu nog niet flitsend uit de startblokken. Het is echter te verwachten dat er later massaal aanbod en adoptie gaat komen. Dan zal het communicatie landschap fors gaan veranderen. Beide standaarden kunnen namelijk serieus concurreren met ethernet verbindingen.

Daarom is die post van Oswal welkom. Hoewel het een Cisco verhaal is, kan over de impact het nodige worden opgestoken. De grafiek is daarbij een goede eerste indicatie. De voorspelling dat in 2022 79% van al het internet verkeer onbedraad zal zijn is in ieder geval prikkelend.

Impact

Verhaal en grafiek zijn een aanzet m na te denken wat de impact op de eigen business zal zijn als die voorspelling uitkomt. Heeft een reseller dan nog wel een heel assortiment switches nodig? Moet een technische kantoorinrichter dan meer kennis hebben van WiFi AP optimalisatie dan nu? Kan bij nieuwbouw dan met minder kabelgoten worden volstaan?

Zomaar wat vragen die ook op dit blog te weinig voorbijkomen, maar waar dankzij Cisco nu wel op gewezen wordt.

Share: