De inmiddels bekende telco aankondigingen

Het was weer tijd voor de bekende telco aankondigingen. Vorige week maakte KPN bekend wederom het mes in de eigen kosten te zetten. Dat bericht klonk bekend. Evenzo bekend als de melding waar Verizon een paar maanden geleden kwam. Daar komt een andere bedrijfsstructuur. Waarom steeds dat zelfde bericht?

Groot als monopolist

De telecomsector is ook groot geworden door de combinatie van een monopoly en vaste prijzen. Sinds de jaren ‘80 van de vorig eeuw is daar in langzaam verandering in gekomen. Tegelijk kwamen ook nieuwe technieken en concurrentie. Aan het einde van de 20-ste eeuw was de concurrentie in bijna de zelfde omvang zoals die nu bekend is aanwezig. Daarnaast bleek internet een last en zegen voor de sector en dat gold ook voor mobiele telefonie. De last van internet en mobiel bestond vooral uit de noodzakelijke investeringen en de kannibalisatie op de vaste telefonie. De zegen daarvan dat het portfolio kon worden uitgebreid en de arpu fors omhoog ging.

Marktontwikkeling

Als het met de marktontwikkeling hierbij was gebleven waren de telco’s nu waarschijnlijk nog steeds dominante en omvangrijke werkgevers. In de EU is echter door de politiek bepaald dat de tarieven aan controle onderhevig moeten zijn. Het gevolg daarvan is gekend. Voor vaste telefonie, mobiel internet en sms berichten gelden maximale tarieven, die ook nog eens over de jaren neerwaarts zijn bijgesteld. De vette jaren voor de telco’s op de EU markt is daarmee verleden tijd.

In de VS is de situatie fors anders. Toch staat ook daar de almacht van de telco’s onder druk. Het wegvallen van vaste telefonie en de concurrentie van mobiel heeft daar effectief tot dezelfde druk op de business geleid. Wat op beide landmassa’s ook geldt is dat de consumenten gebruikers van de telco diensten churn gevoelig zijn en de omzet bij zakelijke gebruikers structureel onder druk staat. De impact van breedband en de mogelijkheid zelf voip te regelen door die laatste groep is iets dat in de sector als een gegeven telt. De telco’s verliezen daarmee makkelijk en structureel klanten.

Investeren noodzaak

Tegelijk is er de gevoelde noodzaak te blijven investeren in de netwerken. Mobiel wordt steeds meer de kurk waar de bedrijven op drijven. Het is ook een techniek waarbij permanent uitbreidingen nodig zijn om aan de klantvraag te kunnen blijven voldoen. Stilzitten is geen optie, want churn loert om de hoek.

Hoge investeringen, wispelturige klanten en steeds minder omzet voor oudere diensten. Dat kan allang niet meer worden gepareerd door afdelingen ander werk te laten verrichten. De marketing voor ISDN 2 of 30 (een dienst die KPN de komende jaren zal uitfaseren) is echt iets anders dan het promoten van mobiele telefonie. Het technisch onderhoud idem. Daarom is er aan de ene kant een overschot aan personeel terwijl voor andere diensten talloze vacatures te vinden zijn.

Geen oplossing

Er lijkt ook geen simpele oplossing te zijn voor de problemen van de sector. KPN kondigt nu aan in de kosten te snijden waarbij het verlies van banen onvermijdelijk zal zijn. Iedereen vraagt zich af of dat de oplossing voor langere termijn gaat zijn. Het is immers al vaker gedaan en de omzetgroei valt over de hele linie nog steeds tegen. Wat KPN al eerder heeft geprobeerd is de aanpak van Verizon. Die kolos richt het bedrijf op een andere manier in. Zo zou er meer focus moeten komen op de drie hoofdgroepen. Dat klinkt als een logische stap, maar een vergelijkbare exercitie bij KPN en ook andere telco’s heeft nog niet aangetoond dat daarmee een structurele verbetering gerealiseerd kan worden. Sterker nog op sommige punten en bij meerdere telco’s zijn die koersveranderingen al weer teruggedraaid.

Stilzitten is echter geen optie. Daarom zien we meerdere keren per jaar dit soort aankondigingen van een telco voorbij komen. De enige zekerheid die er is is dat telco sector niet meer tot rust komt.

Share: