De binnensteden redden (DE)

In januari van dit jaar deed het Handelsverband Deutschland de oproep de binnensteden te redden. In het licht van de huidige lockdowns en social distance is die oproep actueler dan ooit. Of alle 11 punten waarvoor aandacht werd gevraagd terecht waren en zijn is een ander verhaal.

Aanleiding

Er zijn twee redenen voor de oproep van het Handelsverband Deutschland aan de landelijke politiek. De eerste is dat het slecht gaat met de Duitse middenstand. Met name in de kleinere steden, gemeentes valt de omzet weg. Een andere reden is dat aan het begin van elk kalenderjaar de HD bijeenkomt. De melding is onderdeel van de nieuwjaarscommunicatie.

Actualiteit

Met de harde klappen die het Corona virus is een deel van de punten waar de HD op wijst nog actueler dan ooit. Waarschijnlijk gaat het virus als een brandversneller werken voor de negatieve tendensen. De teneur van de 2021 nieuwjaarsboodschap zal waarschijnlijk nog somberder zijn.

11 punten

Begin januari 2020 waren er voor de HD elf punten waar de landelijke politiek (dus niet de regionale!) meer aandacht aan moest besteden of gewoon moest erkennen. Hier mee aan de slag gaan moet de de binnensteden redden. Vertaald gaat het om:

 1. De reguliere handel is en blijft bepalend voor binnensteden.
 2. In de binnensteden moet de digitale infrastructuur worden verbeterd. Zonder breedband zijn winkels en bezoekers gedupeerd.
 3. Fysieke bereikbaarheid.
 4. Binnensteden moeten de flair door afwisselende architectuur niet verliezen.
 5. Handel betekent Heimat. Een lastige term, die hier staat voor de leefbaarheid van een omgeving.
 6. Vastgoedeigenaren moeten zich aanpassen. Dat is een pleidooi voor flexibelere en lagere huren.
 7. Samenwerking tussen winkeliers, maar ook winkelgebieden en stakeholders verbeteren.
 8. Ruimtelijke ordeningsvoorschriften moeten worden vernieuwd. Gemende winkels, anders luidend aanbod dan de vergunningen en dergelijke is nu default verboden.
 9. De voorwaarden voor winkels die in de directe levensbehoeften voorzien moeten worden verruimd.
 10. Buiten de steden (op het “platteland”) is de situatie zo ernstig dat daar extra aandacht vereist is.
 11. Zondagsopeningen moeten bespreekbaar zijn en niet keer op keer door de vakbond geblokkeerd worden.

Herkenbaar

De meeste punten zijn ook herkenbaar voor Nederland en behoeven daarom geen verdere uitleg. De gewenste invulling van de actiepunten door HD wekt evenmin echt verbazing. Er zijn echter twee punten die opvallen en wel meer tekst en uitleg behoeven.

Het tweede actiepunt heeft alles te maken met de gebrekkige uitrol van breedband en mobiel internet in Duitsland. Winkeliers op het platteland hebben daar niet als enige mee te maken. Juist ook in de middelgrote steden, gemeentes is dit aan de orde. Het westelijk deel van Duitsland meer dan het gebied van de voormalige DDR. Gevolg is dat winkeliers heel vaak moeite hebben meer online actief te zijn. Bij lage snelheden en bandbreedte zou het runnen van een extern gehoste webshop geen problemen mogen opleveren. Het onderhouden van de shop en de vooral de dagelijkse communicatie over bestellingen is wel een uitdaging.

Over de zondagsopeningen is hier het afgelopen jaar nog over geschreven. In Duitsland wordt elk initiatief daartoe actief bestreden. Het is daarbij veel minder de kerk die daar dwarsligt als wel de vakbonden. De zijn mordicus tegen, ook al vertegenwoordigen ze een steeds kleiner deel van de bevolking.

Corona update

De oproep van HD is inmiddels bijna drie maanden oud. Sindsdien is de wereld heel erg veranderd. Het Corona virus heeft het openbare leven in Duitsland gereduceerd. Zijn daardoor de 11 punten nog steeds even actueel of zijn ze als de toestand normaliseert niet meer belangrijk?

Waarschijnlijk is het gebrek aan digitale bereikbaarheid er verantwoordelijk voor dat een deel van de HD achterban de komende periode het loodje zal leggen. Corona zal daar de druppel zijn die de emmer doet overlopen. Dat vastgoedhandelaren de poot stijf houden en hoge huren eisen wordt ook moeilijker vol te houden. Het wegvallen van toerisme is niet iets dat binnen korte tijd hersteld kan worden. Winkelstraten zijn nu heel erg leeg. Het is onwaarschijnlijk dat binnen een jaar tijd de drukte van voorheen weer de regel is. Reisbereidheid en koopkracht zullen enige tijd geringer zijn.

Daarmee worden punten 5, 9 en 10 voor Duitsland nog belangrijker. Hoe voorkomen marktpartijen en de politiek dat winkelstraten leegbloeden en daarmee de leefbaarheid van wijken ondermijnen? Het redden van de binnensteden. Het is een punt dat al speelde, maar nu echt op de landelijke agenda moet en zal worden geplaatst. Cru dat daar een epidemie voor nodig is.