De communicatie top-3 van het jaar 2014

Eerder dit jaar heeft het PR deel van DPA samen met Faktenkontor een onderzoek gehouden waaraan ruim 1.000 PR professionals, interne en externe communicatie specialisten hebben deelgenomen. Een onderzoek dat weliswaar in Duitsland plaatsvond, maar dat internationaal toepasbaar is omdat een deel van de respondenten voor internationale accounts werkzaam is.

De grootste uitdagingen waar deze professionals zich voor gesteld zien klinken weinig origineel, maar gelet op de impact die het vertegenwoordigt is het wel een goede indicatie voor de staat van de markt:

  1. Geloofwaardigheid en reputatie 37%
  2. Mobiele communicatie 34%
  3. Social Media 31%

De onderlinge afhankelijkheid van deze drie zegt ook het nodige over de manier waarop bedrijven omgaan met het streven naar een beter imago. Het is de inzet van nog meer en vooral moderne communicatie die hiertoe moet leiden. Een uitwerking hiervan werd zichtbaar in de vraag naar het corporate blog. Bijna 2/3 van de profi’s is van mening dat dit echt bijdraagt aan het gewenste imago en 1 op de 4 ondervraagden verwacht dan ook dat dit jaar sprake zal zijn van een revival van dit het externe bedrijfsblog.

Bureau Terdege ziet hier een groot verschil tussen grote en kleinere bedrijven. Dat bedrijfsblogs inmiddels een vaste plek hebben in de communicatiemix van het grootbedrijf en dat daar ook uren voor worden gealloceerd is duidelijk zichtbaar. In het MKB blijven de kwaliteitsverschillen echter nog zeer groot met als risico dat dit juist niet bijdraagt aan een beter imago.