opensignal logo

De beloftes van 5G afgezet tegen de realiteit van 4G

Open Signal LogoIn tal van landen neemt op dit moment de aandacht voor 5G toe. Veilingen voor licenties en zorgen over de veiligheid halen de pers. Elke burger weet daardoor dat er iets staat te gebeuren. De aanbodzijde trekt alle registers open om de vraag nu al aan te wakkeren. De realiteit van 4G, zoals Open Signal die meet,  wordt daarbij bewust genegeerd.

Industrie versus realiteit

Als de industrie geloofd mag worden, betekent 5G een ongekende toename van snelheid van mobiel internet. Door die snelheid worden ook nieuwe toepassingen komen waarvan de contouren nu pas zichtbaar worden. De scenario’s die worden geschetst kunnen bekend voorkomen. In een aantal gevallen lijkt het erop alsof de draaiboeken voor de introductie van 4G / LTE weer uit de kast zijn getrokken en als leidraad worden gebruikt.

Aan de andere kant is er de realiteit. In Europa wordt op grote schaal data verzameld over de werking van 4G. Ad hoc onderzoeksgroepen, gevestigde instituten en ook toezichthouders houden de markt goed in de gaten. Dankzij apps voor smartphone is het extreem makkelijk grote hoeveelheden data te vergaren en te gebruiken voor rapportages.

Het beeld dat dit laat zien is voor menig telecom operator niet gunstig. De claims over grootschalige dekking en indrukwekkende snelheden steken soms schril af tegen de werkelijkheid. Dat is om meerdere redenen juist nu de 5G uitrol wordt aangekondigd extra interessant om te weten.

Grote verschillen

In weerwil van de beloftes is nog nergens in de EU sprake van een 100% dekking. Het verschil tussen de lidstaten en vooral ook de aanbieders in de landen is zeer groot. Metingen van Open Signal laten bijvoorbeeld zien dat de minst goede aanbieder in Nederland nog altijd een substantieel beter score heeft dan de beste aanbieder in Duitsland. De verschillen zijn niet alleen op dat punt groot, de effectieve dekkingsgraad loopt ook sterk uiteen. 4G signaal hebben zegt namelijk nog niets over de snelheid en kwaliteit.

Met die kennis is het onvermijdelijk dat de beloftes die nu over 5G worden gemaakt met een korrel zout worden genomen. Het zou de telecomsector sieren als men toegeeft bij 4G steken te hebben laten vallen en in staat zijn die fouten voor 5G te voorkomen. Helaas is dat niet het soort communicatie dat op dot moment de media bereikt.

(afbeeldingen: © Opensignal Inc)