Datacenters consolideren – en dat is goed

Eerder deze maand werd het nieuws bekend gemaakt dat Interoute voornemens is Eaysnet over te nemen. Een grote aanbieder van netwerkcapaciteit en datacenterfaciliteiten neemt een kleinere speler over. Niet de eerste keer dit jaar dat we een dergelijk bericht voorbij zien komen. Wie nog niet in de gaten had dat ook in dit specifieke segment van de IT markt consolidaties mogelijk waren, weet inmiddels beter.

De ontwikkeling is nodig. De meeste datacenters zijn gebouwd vanuit een exploitatie gedachte dat groei volgens vaste lijnen door kan blijven gaan. Bijbouwen als alle racks vol zitten en zorgen dat de prijzen scherp genoeg blijven om te kunnen concurreren, dat betekent dus innovaties bij energieverbruik en cooling toepassen om daarmee grip op de exploitatiekosten te kunnen houden.

Maar dat model wordt van meerdere kanten aangevallen. Natuurlijk door cloud. Waarom nog je eigen datacenter of een eigen rack in een datacenter als alles in de cloud kan worden gedaan. En dankzij de onderliggende infrastructuur hoeft dat datacenter ook niet eens meer pal om de hoek te liggen. Kleine datacenters in de regio hebben daar als eerste doorgekregen dat het spel veranderde. Tegelijkertijd is door cloud ook het businessmodel van de hele grote spelers onder druk komen te staan. De vraag die zij zich meer dan eens zullen stellen is of zij over 5 jaar (relateer die periode ook aan de afschrijvingen in een datacenter en van het gebouwen zelf) nog steeds een verhuurder kunnen zijn van de big players als Azure en Aws of dat die met eigen gebouwen een groter deel van de koek zullen opeisen.

Voor zowel grote als kleine datacenters hebben ook nog eens te maken met de innovaties bij hardware. Iedereen heeft weet van de steeds verdere toenemende vraag naar server capaciteit en opslag. Het idee daarbij was lange tijd dat je gewoon kon blijven bijbouwen. Maar nu wordt ook steeds duidelijker dat iets anders speelt: nog steeds worden componenten kleiner en – o.a. wettelijk bepaald – ook zuiniger. Gevolg van dat laatste is dat in een bestaand DC meer mogelijk is, meer klanten kunnen worden bediend en tegen lagere kosten en minder ruimtebeslag door cooling dan bij het ontwerp en het exploitatiemodel is aangenomen.

Alles optellend is de consolidatieslag dus logisch om aan de te verwachten marktomstandigheden het hoofd te kunnen bieden. En daar is helemaal niks mis mee.

Share: