Corona virus – wie worden de winnaars?

pixabay-corona-5174671Het aantal artikelen over de impact van het Corona virus op samenleving is enorm groot, winnaars en verliezers worden er met naam en toenaam genoemd. Voor de B2B markt is het verhaal anders dan de B2C. De laatste krijgt de meeste aandacht, De eerste is wellicht de meest interessante.

B2C impact

De impact van het Corona virus op de consumentenmarkt kan iedereen sinds enige maanden waarnemen. Nog steeds zijn nog niet alle winkels en dienstverleners weer geopend. Wie wel is geopend heeft maatregelen moeten treffen om de social distance regels te kunnen naleven. Her en der zijn maatregelen getroffen om hamsteren tegen te gaan. In de meeste gevallen zijn die regels nog steeds van kracht.

Op veel plekken staat te lezen dat de pandemie de doorbraak betekent voor contactloos betalen. E-commerce zou de standaard, in plaats van een gemakkelijke optie, zijn. Over beiden is het laatste woord nog niet gesproken. Dat de eerste uitsluitend B2C betreft en de ander een B2B link heeft is daarbij een detail.

Wat grotendeels onder de radar blijft is dat de huidige crisis het bestaande productie en distributie model schaadt. Er is internationaal een grotere belangstelling voor regionale voeding waarneembaar. Zonder luchtvracht is het exotisch aanbod namelijk een stuk geringer. De prijzen van ingevlogen voedsel zijn ook flink toegenomen. Iedereen die online in de VRC bestelt ziet dat bijna nergens meer gratis verzending mogelijk is.

B2B impact

Een deel van het voorgaande is ook in de B2B markt zichtbaar. Duurdere transportkosten, langere levertijden en gewoon minder gegarandeerd aanbod bepaalt hier de dagelijkse gang van zaken. Voor bedrijven die al jaren aansturen op just-in-time leveringen en het aanhouden van minimale eigen voorraden zijn het extreem lastige tijden. De impact van de huidige pandemie moet dan ook daar gevolgen gaan krijgen.

Geheel buiten de scope van de Nederlandse pers is het onderwerp in de Duitse pers wel al aangestipt. De automobielsector, die ook om andere redenen onder vuur ligt, is harder geraakt door de crisis dan we meekrijgen. Het is niet alleen de kopersstaking omdat de showrooms dicht waren. Het is de onmogelijkheid te plannen die voor enorme verliezen heeft gezorgd.

Wat voor deze sector geldt, gaat ook op voor andere bedrijfstakken. De afhankelijkheid van onderdelen uit meerdere continenten is opeens van een slimme inkoopstrategie tot een molensteen geworden. Globalisering van de keten staat serieus ter discussie.

De winnaars van de Corona crisis zijn daarmee in ieder geval ook de bedrijven die dicht bij de afnemers zitten. De hogere productiekosten zijn nu een detail. Korte fysieke afstanden en de mogelijkheid andere transportmethoden in te zetten zijn nu weer belangrijk.

Share: