Corona, onderwijs en de arbeidsmarkt

pixabay-corona-5174671Dat het Corona virus grote impact heeft op het onderwijs en de arbeidsmarkt is voor iedereen duidelijk. Scholen en universiteiten lang gesloten geweest. Eindexamens zijn anders verlopen dan voorheen. Bij de uitwerkingen op de arbeidsmarkt denkt men vooral aan het wegvallen van werkgelegenheid. Maar wat is de link tussen de twee?

Link onderwijs en arbeidsmarkt

Dit jaar komen wereldwijd miljoenen de arbeidsmarkt op die geen volledig examen hebben gehad. Werkgevers zullen zich kunnen afvragen of de gevraagde kwalificaties wel voorhanden zijn. Onderwijs met verplichte stages is de afgelopen periode ook niet realiseerbaar geweest. Ook voor de nabije toekomst is niet duidelijk of het weer mogelijk wordt die praktijk ervaring op te doen. Zoiets is niet alleen voor de beoogde werkgevers, maar vooral ook voor de scholieren een lastige situatie. De mismatch tussen vraag en aanbod zal eerder hierdoor eerder toenemen dan kleiner worden.

Verschuivingen in het onderwijs

Ook voorspelbaar is dat het Corona virus zal leiden tot verschuivingen in het onderwijs. Dat begint natuurlijk met de manier waarop onderwijs wordt gegeven. Daar is al zoveel over gepubliceerd, dat het hier niet verder wordt uitgewerkt.

Wat dit artikel wel doet is de lezer wijzen op het aanbod van studies en opleidingen. Iedere onderwijsinstelling ziet zich geconfronteerd met de vraag of alle vakken en richtingen nog wel zinvol zijn. De businesscase van het onderwijs, en dan in het bijzonder de komende jaren, moet op de schop. Het is een variant op een DESTEP analyse. De markt is namelijk veranderd en vraaguitval is reële optie.

Studies die de afgelopen jaren van de grond zijn gekomen en die inhaakten op het toerisme zijn voorlopig minder geliefd. Dat geldt om andere redenen ook om studies die vooral buitenlandse studenten moesten aanspreken. Die groep zal vanwege de reisbeperkingen en de algemene onzekerheid fors in omvang afnemen.

Verschuivingen op de arbeidsmarkt

De impact van het  wegvallen van massa toerisme is wel duidelijk. De geldende beperkingen voor het fysiek winkelen leiden ook tot verlies van veel werkgelegenheid. Maar de impact van het Corona virus op de werkgelegenheid is echter veel groter. Het gaat om veel meer dat de twee genomede voorbeelden. Het aantal start-ups dat is verdwenen en waarbij op ongekend botte wijze is gesaneerd is heel groot.

Dat betekent ook dat schoolverlaters en werknemers niet langer het sprookje van de start-up als ideale of interessante werkgever zullen geloven. Iedereen kon weten dat werken voor een start-up bepaalde risico’s heeft. Dat het zo fout kon lopen heeft bijna niemand voor mogelijk gehouden.

Het zal dan ook niet verbazen dat ouderwetse werkgevers opeens de betere kaarten in handen hebben. Corona is bijzonder. Het is staat haaks op wat de laatste jaren is geroepen over disruptive innovations. Hierdoor zouden oude bedrijven uit de gratie raken en op een onmogelijk achterstand worden gezet. De impact van het virus op het onderwijs en de arbeidsmarkt is uitermate disruptive. Bijna niemand hield er rekening mee en de voorlopige winnaars komen uit een onverwachte hoek.

Share: