Cloud is vooral gebaat bij eerlijkheid

Aanbieders, gebruikers en niet-gebruikers van clouddiensten zijn het in de regel over een aspect van cloud eens: de wijze waarop de diensten worden aangeprezen loopt sterk uiteen. Voor critici is dat makkelijk scoren: geen eenheid van jargon staat voor hen namelijk gelijk aan een markt die niet transparant is en waar aanbieder de gebruikers een loopje kunnen nemen met de werkelijkheid.

Dat deze vrees of aanname wel ergens op is gebaseerd behoeft amper uitleg, kijk maar naar wat de afgelopen jaren is geroepen over de kwaliteit en beschikbaarheid van clouddiensten en zet dat af tegen onvoorziene incidenten die precies die twee eigenschappen in twijfel deden trekken. Deels kan dat worden afgedaan met overmacht (juridisch gezien vrij lastig) of met techniek die inmiddels is verbeterd.

Los van die constatering en de vraag of het gebruikte excuus klopt, elke nieuwe dienst of product in elke sector heeft baat bij eerlijkheid. In een markt waar overaanbod is en meerdere vormen van diensten en producten met elkaar concurreren is dat niet alleen in het belang van de afnemer maar vooral ook omwille van de levensvatbaarheid van de aanbieder. Anders gezegd: leugens werken contraproductief in een open markt. Het is daarom ook onbegrijpelijk dat dit voorjaar de voorman van de Duitse brancheorganisatie Bitkom, Prof. Dieter Kempf  als volgt werd geciteerd:

“Cloud Computing macht Unternehmen nicht nur effizienter, sondern auch innovativer.”

Het citaat klopt niet en de erop volgende tekst in het persbericht en de weergaves elders relativeren of verduidelijken het evenmin. Cloud en computers zijn hulpmiddelen niet meer dan dat. De link die bewust is gelegd tussen cloud en innovatie is onjuist en schept verwachtingen die zeker niet zullen uitkomen. Cloud, cloudaanbieders en gebruikers verdienen meer dan dit soort holle praat.