BYOD, social media en bezorgdheid

Met de komst van smartphones, netbooks en helemaal sinds de introductie van de iPad is er meer aandacht gekomen voor het begrip BYOD. Meer dan ooit worden IT medewerkers geconfronteerd met verzoeken privé devices te laten spreken met bedrijfsnetwerken. De vragende partij ziet dit als een logische en vooral gewenste ontwikkeling, passend bij HNW en verdere flexibilisering van de arbeid. De uitvoerende partij heeft vooral oog voor de security risico’s en de afnemende controle over het netwerk en de data.

Dat dit tot discussies leidt spreekt voor zich, maar het is slechts een aspect van de ontwikkeling. De andere is de toegenomen belangstelling voor social media. Zeker in combinatie met bestaande privacy en security policies wordt het steeds lastiger zicht te houden op welke informatie hoe en waar wordt gedeeld.

Onderzoek

Het onderwerp staat steeds vaker op de agenda, voor zowel interne als externe besprekingen. En als een gevolg van het laatste komt er nu ook onderzoek beschikbaar over de impact van deze ontwikkeling. Zo heeft Deloitte vorige week onderzoeksresultaten gepubliceerd op basis van 1200 enquêtes in de VS. Afhankelijk van het type respondent geeft tussen de 40% en 89% (!) aan op enige wijze bezorgd te zijn over de veiligheid van de onderneming als het gevolg van BYOD in combinatie met het gebruik van social media.

De call for action is daarmee duidelijk: bedrijven dienen de security processen aan te passen aan deze nieuwe trend en er intern goed over te communiceren. Dat er een vertaalslag naar klanten en leveranciers nodig is, spreekt eveneens voor zich.