Veiligheid

Vanzelfsprekend wordt zorgvuldig omgegaan met materialen die door opdrachtgevers te beschikking worden gesteld en documentatie opgesteld in opdracht van klanten.

Papier
Papieren documenten, uitdraaien en presentaties worden zo veel mogelijk na afloop van een project vernietigd.

Digitale bestanden
Deze staan zowel gedurende een lopend project als daarna op meerdere plekken in Nederland encrypted opgeslagen. Het gebruik van de bekende buitenlandse gratis clouddiensten voor opslag en transport is omwille van het streven naar optimale veiligheid niet aan de orde.

Communicatie
De voorkeur wordt gegeven aan e-mail (afhankelijk van opdracht ook encrypted). Berichtenuitwisseling via social media wordt niet ondersteund.