Over Bureau Terdege

Bureau TerdegeBureau Terdege heeft een helder doel voor ogen: meer omzet voor de opdrachtgevers door een in de praktijk toe te passen kennisvoorsprong.

2009

De eerste stappen met Bureau Terdege zijn in 2009 gezet. Na een grondige analyse van de markten voor de zakelijke online dienstverlening is geconcludeerd, dat de informatiebehoefte in deze sectoren groot is. Vooral ook groter dan veel ondernemers (hosters, datacenters exploitanten, telecomoperators, software- en hardware vendors) zich realiseerden.

Tegelijkertijd was helder dat het aanbod van objectieve en bruikbare informatie voor deze groep ondernemers gering was. Hiervoor waren meerdere redenen aan te wijzen. Deze gelden ook vandaag de dag nog. Het gevolg is dat er simpelweg onvoldoende materiaal beschikbaar is als onderbouwing voor operationele en strategische besluitvorming van ondernemers. Daarbij kan het gaan om vraagstukken die zowel de lokale markten en als doelgroepen betreffen. Of die vooral betrekking hebben op de nabije toekomst.

Gesprekspartners

Daarnaast kwam uit gesprekken naar voren dat overheden en marktpartijen weinig succesvol zijn in het identificeren van voldoende kundige gesprekspartners. De groep dienstverleners blijkt vaak te divers. Contacten op te bouwen is weliswaar niet lastig. Die  voor langere tijd voor een hoger gemeenschappelijk doel te interesseren is dat wel. Onder de streep leidt dit tot onkunde, soms onbegrip en mede hierdoor worden regelmatig business opportunities onvoldoende herkend.

Op basis van deze bevindingen is gestart om de kennis van online dienstverleners op een hoger niveau te krijgen. Uitleggen waar de kansen liggen en wat de bedreigingen van binnen en buiten de eigen sector zijn behoort tot het vaste aanbod van Bureau Terdege. Maar ook de verwachtingen van andere partijen verklaren en het actief betrekken bij discussies tussen stakeholders behoort tot de standaard diensten. Bureau Terdege zorgt voor een praktische kennisvoorsprong.

Dat deze kennis vervolgens wordt aangewend om de externe communicatie – van whitepapers, via PR tot en met PA – van de opdrachtgevers te verbeteren spreekt voor zich.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.