Breedband met minimaal 10Mbps als UDV

In Groot Brittannië heeft de politiek zich weer eens uitgesproken over de noodzaak van breedband internet voor de samenleving. Na een langere periode van stilte heeft Londen een eerder geformuleerd doel afgestoft en aangeven begin volgend jaar met een consultatie ronde te starten over het voornemen de huidige Universal Service Commitment (USC) – vertaald: Universele dienst toezegging – van 2Mbps te vervangen voor een Universal Service Obligation (verplichting dus!) van 10Mbps per 2020.

De aankondiging is in de pers met gemengde reacties ontvangen. Het doel op zich wordt door iedereen onderschreven: meer breedband is zonder twijfel goed voor burgers, bedrijven en overheden. De kritiek richt zich vooral op het opeenstapelen van steeds meer doelstellingen en het opschuiven van de deadlines. De 2010 – en in 2012 aangescherpte – doelstelling van Londen dat het VK ultimo 2015 het beste breedbandnetwerk van de EU zou hebben is onhaalbaar gebleken. Ook wordt gewezen naar de 10Mbps die nu wordt genoemd, terwijl de eerdere plannen 24Mbps of (Ofcom) 30Mbps als snelheid noemen. De details van de financiering tenslotte zijn nog dusdanig vaag en de eerdere ervaringen het met toewijzen van budget naar BT, dat ook hierover nog wel het nodige gepubliceerd (en zelfs geprocedeerd) zal gaan worden.

Met de aankondiging van Londen de 10Mbps zelfs een afdwingbaar recht gaat worden is op dit moment circa 6% van de land geholpen (link). Hoeveel inwoners en bedrijven hiermee gebaat zijn is een ander verhaal.

Share: