Author: admin

De beperkte houdbaarheid van voorspellingen

Beleggers laten zich inspireren en leiden door voorspellingen en analyses afgegeven door gerenommeerde bureaus en insiders. Op basis van de input worden gelden gealloceerd en ingezet. Normaal is daaraan voorafgaand alle input kritisch doorgenomen. Op basis van eigen ervaring en kennis de nodige relativeringen aangebracht. Zeker in het geval van […]

Lees verder

Sneller Breedband is nergens voor nodig

De Britten worstelen met breedband, maar de toezichthouder OFCOM houdt de vinger aan de pols. In een recent uitgebracht rapport wordt het VK vergeleken met andere EU lidstaten en daaruit zou geconcludeerd kunnen worden dat de achterstand snel wordt ingelopen en dat andere landen grotere problemen hebben.

Lees verder

Een te beperkte focus op het onderwijs

Wie de berichten de laatste maanden heeft gevolgd zal niet zijn ontgaan dat IT bedrijven luid op de trom slaan en zich veel zorgen maken. Oorzaak zou vooral zijn dat er te weinig IT minded kandidaten de onderwijsinstellingen verlaten en de kwaliteit van deze aspirant werknemers is sub optimaal.

Lees verder