Agof-2020-rapport-omslag

Agof over veranderd privé internetgebruik in 2020

Wat is er vorig jaar veranderd aan het privé internetgebruik van de burgers? Die vraag komt regelmatig voorbij. De antwoorden hebben standaard betrekking op delen van het online gedrag.

Privé internet

Iedereen weet ondertussen wel dat er meer tijd is gespendeerd aan videomeetings. Dat heeft vooral betrekking op onderwijs en zakelijk internet gebruik. Het echte privé gebruik is nog weinig onder de loep genomen.

Wie wil weten of het echte privé internetgebruik is toegenomen kan kijken naar de cijfers van de social media aanbieders. Cijfers over de volume stijging bij e-commerce zijn er ook. Maar privé internet gebruik is meer dan dat.

Daarom is de rapportage van Agof (Arbeitsgemeinschaft Onlineforschung E.V.) uit Frankfurt een handig document. Daar is met een sterke focus op traditionele begrippen als bereik gekeken naar veranderingen in internetgebruik. En dat dan over de verschillende leeftijdsgroepen in Duitsland. De bevindingen zijn niet klakkeloos te kopiëren naar de Nederlandse markt, maar het blijft informatief. Het document is via de Agof website zonder registratie te downloaden, dat is ook een pluspunt.

Meer internetters

Als eerste valt op dat het aantal internetters het afgelopen jaar verder is toegenomen. Agof telde 860.000 nieuwe gebruikers van 16 jaar en ouder. Een deel van die groep bestaat uit jongeren die nu voor het eerste 16 jaar zijn geworden. Het grootste deel van de nieuwe internetters bestaat uit de segmenten 60-69 jaar en 70 jaar en ouder. Hier zijn plussen van 1,5 en 2,3 procentpunt gemeten. Meer dan de helft van de +70 jarigen in Duitsland is nu online.

Meer communiceren

Dat internet in 2020 vaker is gebruikt voor directe communicatie zal niet verbazen. De toename van e-mail gebruik in de privé context met 6 procentpunten is fors. Het onderstreept wat elders al is geconstateerd. De de burger heeft het afgelopen jaar vaker naar “oudere” methoden teruggegrepen. Naast e-mailen is namelijk ook het belvolume weer toegenomen.

De piek in maart

Maart 2020 was de maand dat iedereen doorkreeg dat er van een pandemie sprake was. Agof maakt dat duidelijk met de grafiek over het aantal unique users dat in die periode online was. Niet eerst waren zoveel Duitsers online. De piek van 50,14 miljoen UU komt overeen met 89,2 procent van alle inwoners van het land.  Na de piek in maart is het internetgebruik afgenomen. Circa 2 miljoen UU per maand extra is de rest van het jaar “the new normal” geworden.

De piek is ook veroorzaakt door het gebruik van online nieuwsbronnen. De meeste kranten en tijdschriften zagen meer traffic naar de online omgeving. Daarbij valt op dat het aantal titels dat de burger bezocht fors toenam. Dat past bij het beeld dat men massaal op zoek was naar informatie. Die situatie is inmiddels veranderd. De burger had eind 2020 duidelijk minder behoefte aan nog meer informatie.

Andere content gevraagd

Agof maakt ook inzichtelijk welke content in 2020 meer en minder is geraadpleegd. Websites met recepten deden het erg goed, net als “holiday content”. Uit de categorieën die zijn uitgelicht blijkt wel duidelijk dat Agof de reclame netwerken en uitgevers als klantgroep heeft. Maar dat doet verder geen afbreuk aan de constateringen. Het rapport belicht net enkele andere kanten van het online gedrag in 2020.