5G de oplossing of een lobby campagne

Waarschijnlijk is het een naijleffect van de IFA, maar in Duitsland is opeens een grotere persaandacht voor 5G. Een onderwerp waarover in Nederland nog sporadisch wordt geschreven haalt daar de voorpagina’s van de dagbladen.

Het is een vreemde gewaarwording regionale en nationale titels zien uitpakken over 5G. Diepgaand is de verslaggeving echter niet. Het blijkt ook al snel dat alle stukken ongeveer het zelfde concluderen. 5G gaat een oplossing worden voor de problemen die Duitse burgers en ondernemers hebben als het gaat om breedband connectiviteit.

Achterstand

Duitsland behoort anno 2018 nog steeds tot de EU middenmoot als het gaat om breedbandverbindingen. In de steden is het er wel, hoewel ook daar niet overal, maar daarbuiten blijft het een schaars goed. De infrastructuur is simpelweg ontoereikend en de investeringen van Deutsche Telekom & Co zijn te gering om de achterstand in te lopen.

Die achterstand is bekend en hier al vaker genoemd. Om die reden zijnbij de toebedeling van 4G licenties indertijd ook voorwaarden gesteld. Belangrijkste was dat eerste de witte vlekken op de kaart moesten worden ingevuld. Pas dan mochten DT, Vodafone en de andere aanbieders uitrollen in de steden. Die eerste resultaten waren bemoedigend, maar 4G is en blijft een te dure oplossing voor velen. Dat leidde onvermijdelijk tot het kip-ei verhaal. Geen afnemers – geen investeringen en extra capaciteit. Geen extra capaciteit leidt weer tot ontevreden gebruikers en weinig animo hogere abonnementskosten te accepteren.

5G om de hoek

En dan komt nu 5G om de hoek kijken. De input van met name DT is in de artikelen duidelijk zichtbaar. Het semi staatsconcern voedt de beweringen dat 5G de oplossing gaat worden. Veel diepgang is er niet. Om vage redenen zou de nieuwe techniek breedband op alle plekken mogelijk maken. Ook die nu achterop lopen. Het aantal gebruikers zal mede daardoor rapide toenemen.

Waar volledig aan voorbij wordt gegaan is dat 5G nog altijd vaste infrastructuur nodig heeft. De masten hebben glasvezel nodig om het signaal te kunnen transporteren. Straalverbindingen kunnen deels een oplossing bieden, maar ook daar is uiteindelijk glasvezel nodig. Alleen een handvol tech titels heeft de lezers op dat hiaat in het 5G verhaal gewezen.

Abonnementskosten?

Dat nog nergens iets staat te lezen over abonnementskosten zal ook niet verbazen. De link met de vergelijkbare “informatie campagne” jaren terug bij het begin van de 4G uitrol is glashelder. Toevallig viel dat samen met de eisen van DT om gevrijwaard te worden van toezicht en regulering. Dat zou, net als concurrentie, de uitrol in gevaar brengen.

Anno 2018 zien we dat het zelfde spel wordt gespeeld. Het hypen van 5G in de Duitse pers is onderdeel van een lobby campagne. Schijnbaar hebben we in breedband koploper Nederland zoiets niet nodig.