ISDN

2021 het jaar dat ISDN definitief verdwijnt

Dat ISDN verdwijnt dient al jaren bekend te zijn. De ISDN 1/2 lijnen zijn sinds 2019 gefaseerd opgeheven. Dit jaar staat dat te gebeuren met ISDN 15/20/30. Ultimo Q3-2021 is er dan geen ISDN infrastructuur meer actief.

Geruisloos verdwijnen van ISDN

Het uitfaseren van ISDN verloopt in Nederland betrekkelijk geruisloos. In tegenstelling tot andere landen is de bereidheid over te stappen naar IP diensten groter. Dat er veel concurrentie is speelt natuurlijk ook een rol. De overstap gaat gepaard met het afscheid nemen van hardware. Er moet dus worden geïnvesteerd in nieuwe hardware. Daar staat tegenover dat de variabele kosten in de regel lager uitvallen en inzichtelijker zijn. De kosten van de migratie zijn daarmee in theorie op een redelijke termijn terug te verdienen.

Voorheen werd ISDN ook door consumenten gebruikt. Met het wegvallen van ISDN 1/2 is die groep verdwenen. Wat nu nog gebruik maakt van ISDN zijn zakelijke gebruikers. Dat zij nog niet eerder zijn overgestapt naar IP telefonie heeft meerdere redenen.

Complexe ISDN gebruik

Een groep bestaat uit bedrijven met een complexe infrastructuur. De lijnen worden daar niet alleen gebruikt voor telefonie, maar ook voor signalering. Hoewel dit soort diensten uitstekend over IP kan vergt het natuurlijk wel enige tijd en kosten die overstap te maken. Aangezien dit type gebruiker vaak een 24/7 profiel heeft of weinig downtime kan verdragen is de planning van deze overstap vaak lastig.

De praktijk leert verder dat een deel van deze ISDN gebruikers de overstap van telefonie signaal aangrijpt om ook andere processen aan te passen. Dit zou men in principe allemaal per begin Q1-2021 afgerond moeten hebben. Maar er is her en der sprake van Covid-19 gerelateerde vertragingen.

Vrees voor migratie

Een andere groep bestaat uit bedrijven die de techniek maximaal willen benutten en bewust de migratie tot het laatste moment uitstellen. Dat kan uit kostenoverwegingen zijn, maar ook omdat men de migratie vreest.

Ondertussen zijn er echter zoveel cases van succesvolle migraties dat die vrees onterecht is. Toch is de verwachting – gebaseerd op andere migraties – dat dit type gebruiker  tot 1 oktober 2021 deze verouderde techniek blijft gebruiken. Maar zij zullen moeten migreren want ISDN verdwijnt echt uit het telecomlandschap. Mogelijk dat de Covid-19 lockdowns nog wat roet in het eten gooien, maar dat is niet meer dan uitstel van een onvermijdelijke exit.