Waar de internet- en telecomsector in 2017 ook op moet letten

Ter overweging: het afgelopen jaar heeft IoT voor heel veel media aandacht gezorgd. In tegenstelling tot wat velen hoopten was dat niet om de gemakken te belichten. IoT zorgde internationaal voor ophef omdat het welhaast synoniem leek te staan voor slecht gebouwde en slecht beveiligde devices of toepassingen.

De overlast die IoT veroorzaakte, en dat nog steeds doet, raakt de kern van de dienstverlening van veel internet- en telecomondernemers. Ze zijn in de regel geen actieve actor bij de inzet van dit soort IoT devices, maar merken wel de overlast. De grootschalige DDoS aanvallen verstoorden en verstoren de dienstverleners van deze ondernemers en leiden tot hoge kosten.

Wat ze wel zijn is een duidelijk, herkenbaar aanspreekpunt met een redelijke organisatiegraad. Alleen al daarom zullen zij meer bij de discussies betrokken worden hoe de digitale infrastructuur en het omstreden aanbod verbeterd kunnen worden. IoT zou daarmee dus een extra component worden in de al lopende discussies over rapportageverplichtingen aangaande de vitale (of: kritische) infrastructuur, waar telefonie en internet natuurlijk deel van uitmaken.

Naast IoT, als veroorzaker van overlast en daaruit voortvloeiend meer overleg, moeten waarschijnlijk ook nog andere diensten geplaatst worden. Met name uit de hoek van de start-ups komen e-diensten (denk aan lekkende mobiele applicaties zoals de N26 bankingapp) die niet alleen een risico zijn voor de gebruiker. De slechte diensten zijn in principe een belasting voor zowel de sector (“de banken”) als de infrastructuur leveranciers. Bij de eerste groep omdat één banking app direct wordt gelinkt aan de hele sector. Bij de tweede omdat falende apps, behalve voor een hoge netwerkbelasting, ook nog eens worden vertaald als het gevolg van falende connectiviteit.

Enerzijds is hier sprake van een scenario dat op ondernemers overkomt als vooral tijdrovend. Aan de andere kant ligt hier een kans niet alleen het eigen en sector imago te verbeteren maar ook de digitalisering op een verantwoorde manier vooruit te helpen.

Share: