Vodafone en T-Mobile deals beter onderzocht

In Nederland is de voorgenomen overname van Tele2 door T-Mobile vertraagd omdat Brussel meer tijd nodig heeft voor onderzoek. Aanvullende vragen en onderzoek komen vaker voor, dat hoeft geen reden voor zorg te zijn. Als we echter naar Bonn kijken zien we daar een vergelijkbare situatie en in België speelt zich ook wat af. Is dat toeval?

In Bonn heeft het Bundeskartellamt tactisch heel slim via een interview met de FAZ laten weten de voorgenomen overname van Unitymedia door Vodafone in Duitsland naar zich toe te willen trekken. Normaal is een melding aan Brussel voldoende, zoals Tele2 en T-Mobile in Nederland hebben gedaan. Het idee daarachter is dat in Brussel voldoende kennis en objectiviteit is dergelijke deals te kunnen toetsen. De deal tussen Unitymedia en Vodafone is echter omvangrijker dan de Nederlandse deal, omdat het ook om het samengaan van de bedrijven in oost Europa gaat.

Dat Bonn greep op deze geplande overname wil hebben kan maar een reden hebben, men maakt zich zorgen dat de voorwaarden die Brussel oplegt onvoldoende zijn om een vrije marktwerking in Duitsland te garanderen. Dat Bonn daarbij kijkt naar de manier waarop in Nederland en elders de kabelnetwerken met die van mobiele operators zijn gevoegd en wat daarvan de praktische impact is spreekt voor zich. Dat hoort Brussel ook te doen, maar toch is Bonn daar duidelijk niet gelukkig mee.

De situatie in Nederland is anders omdat hier de bal bij de EC ligt en de ACM geen publiekelijk signaal heeft afgegeven zelf meer betrokken te worden. Wat we echter wel zien is dat in België onder druk van de politiek en toezichthouder hardop wordt nagedacht over het creëren van een vierde mobiele operator, want die “kan […] een positieve rol spelen voor het verder aanscherpen van de prijsconcurrentie. Op basis van enkele ervaringen in het buitenland op vlak van intrede van een vierde speler (Frankrijk, Nederland, Italië) mogen we aannemen dat de prijzen, zeker in een eerste fase, sterk gaan dalen. Ook zien we dat deze nieuwkomers vaak met nieuwe prijsformules en diensten de markt betreden waardoor ook bestaande operatoren zich aanpassen.” (PDF)

Het lijkt er dus op dat in de lidstaten en Brussel ondertussen het besef doordringt dat verdere consolidatie gepaard gaat met nadelen voor de afnemers. Omdat de wettelijke kaders voor overnames niet snel veranderd kunnen worden is het zaak beter te kijken naar de voorwaarden die gesteld kunnen worden. Dat zou een logische verklaring zijn waarom op dit moment deze twee grote telecom deals vertraging oplopen.

Share: