Stoppen met Cloud

Stoppen met cloud, dat klinkt als een weinig waarschijnlijk scenario. Afgaand op alle berichtgeving is cloud dusdanig booming dat stoppen alleen zal gebeuren door afnemers. Aanbieders daarentegen, die blijven met de meest intrigerende proposities komen, om steeds nieuwere combinaties van “X as a Service” mogelijk te maken.

Fout gedacht, want helemaal aan de andere kant van de wereld in Nieuw Zeeland is voor het eerst gesignaleerd dat een PaaS aanbieder de diensten die via Rackspace werden mogelijk gemaakt beëindigt.

Klanten van het bedrijf hebben het vriendelijk edoch dringende verzoek gekregen de diensten naar elders te migreren omdat op 2 mei de stekker uit dit project wordt getrokken.

Waarom is dit nieuws dat moet aanzetten tot nadenken, ook in dit deel van de wereld?

Ten eerste omdat hiermee de duidelijk wordt dat het verdienmodel achter vormen van cloud een echte achillespees is. In het NZ geval, bleek er gewoon te weinig geld te worden verdiend om een organisatie van het laten draaien. Hoe dat kwam? Heel simpel: te weinig vraag en te hoge kosten. Het tweede punt is dat hier ook weer eens wordt gewezen op het verschijnsel migratie. Hoeveel bedrijven weten nu echt hoe ze van aanbieder A naar B kunnen migreren als het om clouddiensten gaat.

Verwijzen naar brancheafspraken die zelfs voor een buitenstaander boterzacht dan wel hogere algebra lijken is geen oplossing. Misschien is het zaak eerlijk toe te geven dat de verkondigde groei van cloud niet altijd en overal opgaat en geen garantie voor continuïteit is.

Share: