PR en de markt anno 2013

Hoewel het jaar net is begonnen kan een trend al worden benoemd, de toenemende druk op externe communicatie. Aan de ene kant een permanent stijgende vraag van bedrijven genoemd, geciteerd en beschreven te worden door de (vak-) pers. Aan de andere kant groeiend aantal bedrijven dat meent de gehele externe communicatie, inclusief PR en Public Affairs, zelf beter te kunnen doen dan externe specialisten, waarbij niet zelden wordt gewezen op de kostenbesparing die zo gerealiseerd wordt.

Een ontwikkeling waarbij Nederland weliswaar geen unieke rol inneemt, maar wel iets waar we wellicht de eigen mogelijkheden overschatten. Dat laatste blijkt onder andere uit het grote aantal persberichten dat door ondernemers wordt geschreven en die objectief gezien geen enkele nieuwswaarde bevatten.

Dit levert een hoop frustratie op. De leverancier, ondernemer klaagt erover dat de pers hem niet serieus neemt en de pers die zich beklaagt over de enorme hoeveelheid nieuws waar schijnbaar geen vraag naar is.

Hierover valt lang te discussiëren en dan komen ook zeker zaken als kwaliteit versus kwantiteit en de rol van social media aan de orde. Een ding is zeker: het is vandaag de dag door het enorme aanbod van berichten en de soms conflicterende manieren van communiceren lastiger dan ooit om met positief nieuws persaandacht te krijgen.

Lastig, maar niet onmogelijk.

Share: