Stoppen met Cloud

Stoppen met cloud, dat klinkt als een weinig waarschijnlijk scenario. Afgaand op alle berichtgeving is cloud dusdanig booming dat stoppen alleen zal gebeuren door afnemers. Aanbieders daarentegen, die blijven met de meest intrigerende proposities komen, om steeds nieuwere combinaties van “X as a Service” mogelijk te maken.

Read More Stoppen met Cloud

Horizon

Met enige regelmaat krijgt Bureau Terdege de vraag voorgelegd of op basis van marktonderzoek ook het succes van een dienst kan worden bepaald. Het antwoord op de vraag is, dat zoiets mogelijk is mits het onderzoek serieus wordt uitgevoerd. De vervolgvraag die daar weer op volgt is of ook kan worden aangegeven wanneer het gehoopte …

Read More Horizon