Keurmerk voor apps en vergelijkingssites

Het aanbod van apps is enorm, voor elke denkbare toepassing is er minimaal een dozijn oplossingen. Bij vergelijkingssites is het wat minder extreem, maar ook daar is sprake van veel aanbod. Als ergens veel aanbod van is wordt het voor de consument lastiger een goede keuze te maken.

Door de bomen …

De consument wil uiteraard wel in staat zijn die keuze te maken,. Graag ook op grond van voor hem belangrijke ijkpunten. Dat is overigens een van de redenen dat er ooit vergelijkingssites zijn gekomen, maar ook daar inmiddels sprake van door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Verder zijn vergelijkingssites interessant, omdat op dat terrein voor het eerst in Europa – ook in Nederland – door de toezichthouders en consumentenorganisaties tegen uitwassen is opgetreden. Daarbij moet worden gedacht aan sites die objectiviteit claimden, maar in handen bleken te zijn van een enkele energie of verzekeringsmaatschappij. Dat soort issues blijft zich voordoen, maar inmiddels is er redelijk wat jurisprudentie waardoor in principe effectief kan worden opgetreden. Bij Apps is dat totaal niet het geval, daar is de mondialisering van het aanbod een serieuze complicerende factor net als de mogelijkheid malware te verspreiden (want dat is er ander type onderzoek en handhaving nodig). Verder is er nog de schijnbare beheersfunctie van de Android, Windows en Apple marktplaatsen die contraproductief kan uitwerken op het handhaven door toezichthouders.

Onderzoek

Na deze kennis te hebben opgenomen lijkt de claim van het Zwitserse softwarebedrijf Adcubum volslagen logisch. Dat stelt dat in Duitsland 78% van de burgers een keurmerk (kwaliteitszegel) wenselijk acht voor veilige apps en het aanbod van verzekeringsmaatschappijen. Dat laatste past in het straatje van Adcubum, want dat levert software aan die sector.

Overheid en verantwoordelijkheid

Het punt dat wordt aangesneden gaat over een reëel probleem. Het is iets waarover in Nederland incidenteel wordt gesproken, maar er is geen sprake van een actieve overheidsrol. Dat laatste lijkt Adcubum het beste. Het bedrijf vindt – vanzelfsprekend vanwege de eigen activiteiten – dat partijen waarvoor de apps en sites worden ontwikkeld verantwoordelijk moeten zijn voor de veiligheid. Daar valt wat voor te zeggen. Het helpt echter totaal niet tot een valide en betrouwbaar keurmerkstelsel te komen waar bouwer, opdrachtgever en eindgebruiker iets aan hebben.

Om die reden zal dit onderzoek over een paar jaar herhaald dan tot dezelfde uitkomsten leiden. Er is zonder regulering en druk geen reden voor de markt dit probleem op te lossen. Dat is in Nederland al minimaal 10 jaar het geval, in de andere Europese landen is het niet anders.

Share: