Impact fusie Karstadt – Kaufhof en het bijstellen van een DESTEP analyse

Eerder deze week is dan de kogel door de kerk gegaan. De Duitse warenhuisketens Karstadt en Kaufhof gaan samen. Over de noodzaak hiervoor is elders al het nodige geschreven. Dat de fusie gepaard gaat met banenverlies en uiteindelijk ook sluiting van winkels is evident. Maar wat betekent het voor de andere kant van de tafel, zoals de leveranciers?

Hoewel de meeste leveranciers deze stap wel hebben zien aankomen blijft het onaangenaam nieuws. De mogelijk te kunnen leveren aan twee aparte ketens komt te vervallen en de gebundelde inkoopkracht zal tot druk op de prijzen gaan leiden. Dat zijn de twee ontwikkelingen die iedereen wel kan voorspellen. Maar daar zal het niet bij ophouden.

Elke directe toeleverancier van de twee warenhuizen en de indirecte toeleveranciers zouden er goed aan doen – tot zo ver ze dat al niet gedaan hebben – de case goed door te nemen. Wat ze eigenlijk moeten doen is de meest recente DESTEP analyse doorlopen en bijstellen.

Dat klinkt op het eerste gezicht misschien vreemd, want die analyse wordt in de regel gebruikt om de eigen positie voor een product of dienst te bepalen. Dergelijke analyses zijn echter ook heel goed te gebruiken om in te spelen op complexe veranderingen die een veel bredere impact hebben, zoals de fusie van de twee grootste afnemers. Het inzichtelijk krijgen wat daarvan de consequenties zijn is heel belangrijk. De hoeveel tijd en energie die daarvoor nodig is wordt vaak onderschat met als gevolg dat de ondernemer onvoldoende voorbereid met de nieuwe situatie wordt geconfronteerd. Dat is ook een van de redenen waarom in het verlengde van een fusie zo vaak meer banen en omzet verloren gaan dan gedacht. Iemand die niet op tijd doorheeft dat hij op zoek moet naar nieuwe verkooppunten of gesprekken moet aanknopen met potentiële huurders zet zich zelf op een lastig in te lopen achterstand.

De Duitse case is goed als oefening. Elke Nederlandse vastgoedbeheerder, producent of groothandel zou zich moeten afvragen wat hij zou moeten doen om zonder te veel kleerscheuren een dergelijke fusie van twee grote klanten te doorstaan.

Share: