Imagoherstel is een lange termijn project

Bureau Terdege krijgt regelmatig de vraag voorgelegd hoe het imago van een IT ondernemer verder kan worden verbeterd en zo kan bijdragen bij het realiseren van de commerciele doelstellingen. Een terechte vraag, die echter zelden beantwoord kan worden met een simpele greep in de communicatie toolbox.

Het imago van een onderneming, en dat is uiteraard niet exclusief beperkt tot de IT sector, is van meer factoren afhankelijk dan de vraagsteller zich vaak realiseert. Lid zijn van een branchevereniging was jaren lang een manier om te laten zien dat men zich inspande voor een betere sector. Kennisdeling en het gezamenlijk opzoeken van de pers en stakeholders waren vaste doelen van elke branchevereniging. Dat hier het imago van de individuele leden van profiteerden was geen toeval, het was zelfs een van de hoofdredenen dergelijke activiteiten te ontplooien.

Sinds enkele jaren is de positieve impact van deze constructies op het imago van een individuele onderneming geringer geworden. De partijen die overtuigd moeten worden van het imago van de onderneming hechten default minder waarde aan wat er “namens de sector” wordt gezegd en geschreven dan voorheen. Grote incidenten, waar dan ook ter wereld en zelfs ook in compleet andere sectoren (denk aan de schade die de financials hebben aangericht) maken dat zeker de positionering richting potentiële klanten anders moet worden ingevuld.

De noodzaak van imagoherstel, omdat ergens in de sector iets fout is gegaan (een concurrent die op onplezierige wijze failliet is gegaan, wordt in deze context opvallend vaak genoemd), of omdat men zelf een steek heeft laten vallen is terecht maar vooral ook een lastig traject. Het eerste dat iedereen zich moet realiseren is dat het een kwestie is waarbij van iedereen een blijvende inspanning wordt verwacht. Imagoherstel wordt niet bereikt door een extra peloton servicedeskmedewerkers in te zetten.

Als dat besef er is dan is aan de eerste en belangrijkste voorwaarde voldaan en kan het herstel worden vormgegeven. Dan blijkt ook dat de instrumenten in de communicatie toolbox van Bureau Terdege goed inzetbaar zijn dat doel te realiseren.

Share:

Comments are closed.