Hyperscalers en definities

Op Silicon Angle staat een interessant artikel over de onstuitbare opmars van de zogenaamde hyperscalers, de grootste datacenters van waaruit cloud diensten worden aangeboden. Voor elk van de drie cloud richtingen, IaaS, PaaS en SaaS zijn 24 spelers op wereldschaal dominant.

Dat is een eerste indicatie dat de cijfers iets meer uitleg nodig hebben en mogelijk ook van een kanttekening voorzien kunnen worden. Drie voorbeelden uit de persberichten en artikelen over het onderzoek illustreren die voorzichtigheid

  • De data waar naar wordt verwezen spreekt van 24 partijen. Daaruit valt dus al al te leiden dat er (nog steeds) geen sprake is van een monopolie.
  • Eveneens belangrijk is wat vermeld staat in het jaaroverzicht van 2015 – De VS en de VRC bezaten op dat moment 54% van de cloud datacenters. Voor het gemak gaan we er maar even vanuit dat dit gelijk is aan hyperscalers. De huidige positie van de VRC is onbenoemd
  • Over 2016 wordt gesteld dat de dominante spelers tenminste 2 hyperscale datacenters in elke regio hebben. EMEA is heet een regio te zijn, dat er in die regio minimaal een dozijn verschillende wettelijke regimes voor de opslag en verwerking van data zijn maakt dat het begrip “Regio” totaal onzinnig is.

Conclusie: het bericht waar Silicon Angle is onvoldoende gedetailleerd om op Europese schaal wat mee te kunnen doen. De globale opsommingen en conclusies die op basis van de data van Synergy Research in de pers verschijnen en als trends worden beschouwd zijn met een flinke korrel zout te nemen. Een gemiste kans, helemaal omdat de data die Synergy Research heeft waarschijnlijk voldoende is om betere berichtgeving mogelijk te maken.

Share: