Globaal overzicht groei in ICT uitgaven

Vorige week is door EITO een overzicht gepubliceerd van de ICT uitgaven per land. Dat soort publicaties kan helpen een globale indruk te krijgen van de verschillen per land. Zoals altijd bij onderzoek is het wel nodig vooraf te weten wat de uitgangspunten en methodiek was.

EITO is een bijzonder instituut. Het publiceert al vele jaren onderzoek en baseert zich daarbij op de data van de drie aandeelhouders. Dat zijn IDC, GfK en Bitkom. De eerste is in de IT sector alom bekend als leverancier van analyses. GfK is in Nederland bekend van consumenten onderzoek, Bitkom is de Duitse koepel voor de IT sector, min of meer vergelijkbaar met Nederland ICT. Voorheen waren de Cebit dagen in Hannover het moment dat het grote jaarlijkse EITO onderzoek naar de wereldwijde ICT uitgaven en investeringen werd gepubliceerd. Die frequentie past niet meer bij deze tijd en tegenwoordig wordt er vaker en meer thema gericht gepubliceerd.

Het onderzoek van vorige week valt in de categorie “algemeen”. Het geeft de ICT uitgaven weer per land, maar dan omgerekend naar een bedrag per inwoner, en de groei in vergelijking met het voorgaande jaar.

De waarde van het overzicht is beperkt. Door de gekozen methode van omrekenen is er geen zicht op investeringen voor het bedrijfsleven, uitgaven die buitenlandse partijen ten goede komen (denk aan datacenters exploitanten). Het aangegeven verschil tussen IT en Telecomuitgaven is in principe interessanter.

Helaas ontbreekt de uitsplitsing van groei tussen de twee bestemmingen. Wat rest is een globaal overzicht waaruit valt op te maken dat in de EU de uitgaven ongeveer met 2% zijn toegenomen en dat de kosten voor telefonie in Duitsland aanzienlijk hoger liggen dan in bijvoorbeeld Nederland en Finland.

Share: