Europa is gedraal rond breedband uitrol zat

In Nederland is betrekkelijk weinig ophef geconstateerd over de nieuwste plannen van de Europese Commissie om de uitrol van breedband te stimuleren. De aanname dat het aanbod hier elke kritische toets kan doorstaan is aantrekkelijk, maar of dat klopt is niet zeker.

Wat in ieder geval wel zeker is, is dat Brussel een streep heeft gezet door alle plannen van telecomoperators die een minder regulering hoopten. Het Deutsche Telekom voorop waren deze partijen de lobby gestart met als doel de bestaande situatie, waarbij op nationaal niveau amper wordt ingegrepen door de toezichthouders, nog meerdere jaren te laten doorgaan. In ruil daarvoor was de sector bereid de uitbouw te versnellen en een meer coöperatieve houding aan te nemen bij het oplossen van praktische problemen met de lokale concurrentie.

Brussel heeft geconstateerd dat dergelijke toezeggingen boterzacht zijn en dat niets wijst op iets anders dan het continueren van een vertragingstactiek. Doel daarvan is de bestaande infrastructuur maximaal te blijven benutten en de investeringen alleen te doen voor situaties waar een bestaand monopolie of duopolie gehandhaafd kan worden, of een nieuwe machtspositie kan worden opgebouwd. Uit de stukken blijkt dat verder dat de zorgen van de EC nadrukkelijk niet alleen Duitsland gelden, in de meeste lidstaten wordt de uitrol van breedband in weerwil van talrijke mogelijkheden voor financiering afgeremd door de aanbieders.

De meeste aandacht in de pers voor de EC positie in dit dossier is overigens besteed aan 5G. Dit is in theorie een echte concurrent voor fixed line breedband, maar ook hier zijn alle telco’s met de hakken in het zand gegaan. De groep eisten licenties voor maar liefst 25 jaar, omdat anders de investeringen niet terug te verdienen waren. De EC heeft als bod 17 jaar op tafel gelegd en als compromis lijkt 20 jaar uit de bus te zijn gekomen. Daaraan zijn echter de nodige verplichtingen verbonden, want de 4G veilingen hebben geleerd dat niet iedere licentiehouder in de EU aan zijn verplichtingen heeft gedaan. In meerdere gevallen, waaronder in Nederland, was druk van de nationale toezichthouders nodig om partijen op die verplichtingen te wijzen.

Het is mede door deze ervaringen en de feitelijke stagnatie van echte FttH uitrol in veel EU lidstaten dat de EC nu dus meer druk op de ketel zet.

Share: