Eerste gevolgen Brexit zijn om meer dan een reden interessant

Ruim een maand na het Britse referendum is bij een sector sprake van een duidelijk signaal. Van Cisco, HPE, HP inc, Dell en Asus was al bekend dat zij de prijzen gingen aanpassen dan wel dit reeds hadden doorgevoerd. Lenovo had het aangekondigd, maar de details waren nog onbekend.

The Register van 25 juli maakt melding van een schrijven aan alle Lenovo partners waarin een prijsstijging van 10% uitgedrukt in GBP per 1 augustus wordt aangekondigd. Die stijging geldt voor alle producten, B2B en B2C dus. Daarmee slaat het bedrijf een andere koers in dan bijvoorbeeld Asus, dat per productgroep ingangsdatum een percentage zou bepalen.

Een van de redenen die Asus tot dit gedrag aanzet zou kunnen zijn dat de markt gewoon erg lastig is op dit moment. In het artikel over Lenovo staat een duidelijke indicatie daarvoor weergegeven. Er zou geen sprake zijn van bulk inkopen voorafgaand aan de prijsverhoging. Anders gezegd er is geen reseller bereid het risico te nemen voorraden aan te leggen. Dat past in een markt waar sprake is van prijsdruk of vraaguitval. Nu is de markt voor PC’s en periferie de laatste jaren overal al aan het kwakkelen, dus de voorzichtigheid bij de resellers is logisch.  Maar, die houding was ingegeven door uitblijvende vraag. Daar komt nu nog eens een prijsstiging overheen. De impact van deze combinatie voor de Britse markt laat zich raden.

Share: