Een opmerkelijke Britse kijk op bandbreedte

In veel Europese landen wordt flink geïnvesteerd in breedband. Telco’s, kabelaars en nieuwe toetreders (vooral bij glasvezel) menen met nieuwe infrastructuur klanten voor een lager termijn aan zich te binden. Voorwaarde die men zich daarbij stelt is dat de klant een aanzienlijke toename van de toegekende bandbreedte moet ervaren.

Dit laatste is ook in overeenstemming met Europees beleid, dat als doel heeft alle huishoudens aangesloten te krijgen op breedband met snelheden boven het maximum dat geldt voor ADSL2+. Dat kan via VDSLx, XttH en LTE, de EU plannen zijn daarmee tot op zekere hoogte netwerkneutraal.

Over de ontwikkelingen in de verschillende lidstaten wordt hier of elders met enige regelmaat gepubliceerd, waarbij opvalt dat er in de regel de vorderingen minder snel verlopen dan eerder verkondigd, maar er is wel sprake van vooruitgang.

Het is daarom zeer opmerkelijk te constateren dat in Groot Brittannië een rapport is verschenen dat haaks lijk te staan op de trend naar meer bandbreedte (pdf). Het is extra opvallend omdat dit land enerzijds enorm hoge ambities heeft maar aan de andere kant ook duidelijk worstelt met legacy en zelfs tegengestelde belangen.

Hoe het ook zij, een rapport met als centrale boodschap dat het gemiddelde Britse huishouden in 2023 voldoende heeft aan 19Mbps, lijkt toch een minderheidsstandpunt (in ieder geval in Europese context) te vertegenwoordigen. Voor partijen die overwegen te investeren in Groot Brittannië en daarbij afhankelijk zijn van veel breedband verkeer van huishoudens is dit soort rapporten wel een serieuze reminder dat extra onderzoek vooraf meer dan ooit noodzakelijk is.

Share: