Dit gaat Huawei niet helpen

De signalen dat Huawei ook in Europa geconfronteerd zal gaan worden met uitsluiting nemen toe. Over de exacte achtergronden voor deze trend is elders al veel geschreven. Dat er bij overheden sprake is van gebrek aan vertrouwen is de meest neutrale omschrijving. Kan Huawei daar iets tegenoverstellen?

Beproefde methode

Als een bedrijf geconfronteerd wordt met een verwijtbare vertrouwensbreuk van klanten is het starten van een imago/pr campagne het beproefde middel. Een dergelijk traject start vaak met een langere uitleg van wat er fout is gegaan en hoe de schade wordt gecompenseerd en voorkomen.

Daarop volgend zijn er gerichte reclames om het hoofdmerk, of juist de submerken ter afleiding, te positioneren.

Voorbeelden

In de foodsector is deze strategie al jaren gebruikelijk. Daar komen onvermijdelijk vaker missers voor waarop inmiddels snel en adequaat (vanuit producenten perspectief) wordt gereageerd. Andere sectoren slaan daar de plank nog mis. De automobielsector is daar een goed voorbeeld van. De pogingen de ophef over sjoemeldiesels de kop in te drukken werken averechts, mede omdat keer op keer de gifbeker niet leeg lijkt. De consument stapt inmiddels ook naar de rechter om zijn gelijk te halen.

NIet voor Huawei

Voor Huawei zijn de foodsector en de sjoemeldiesels geen vergelijkbare cases. Het wantrouwen dat de Chinezen moeten pareren heeft te maken met standpunten van overheden en veiligheidsdiensten. Het heeft dus weinig zin consumenten te adresseren met campagnes zoals men in Duitsland heeft gedaan in de regionale pers. Het idee is aardig gevonden. De nationale volkssport voetbal is gelinkt aan de gevoelde noodzaak een landelijke dekkend netwerk van 5G uit te rollen. Er zijn twee redenen waarom dit echter een misser van de bovenste plank is. Zoals gezegd is de bron van het wantrouwen niet de consument. Als het over staatsveiligheid en vertrouwelijkheid van data gaat zal de Duitse publieke opinie niet snel het standpunt van een commerciële aanbieder overnemen. Tweede misser is het punt van een landelijk dekkend netwerk. Duitsland kent ondanks alle toezeggingen die zijn gedaan rond de veilingen van de 4G frequenties nog steeds geen landelijk dekkend mobiel netwerk. Dat nu een partij impliciet claimt dat voor 5G te kunnen komt weinig geloofwaardig over.

Kortom deze campagne (die zo te zien ook maar een week liep) gaat Huawei niet helpen.

Share: