Destep analyse: 4 – Technische factoren

De voorgaande delen van deze korte serie over de Destep analyse (economie en sociaal-cultureel) waren wellicht vrij theoretisch. Het vierde deel besteedt aandacht aan de technische factoren die bepalend zijn voor de externe omgeving waarin een organisatie actief is.

Ook technische factoren zijn bepalend voor alle partijen die betrokken zijn bij e-communicatie, dus zowel datacenters, hosters als de consument achter zijn computer. Niet elke aspect van de techniek is direct beïnvloedbaar en daarom dienen zij in een bredere analyse te worden meegenomen.

Het beginpunt van deze bijdrage is de fysieke infrastructuur. Tot voor kort konden de meesten zich daar niets bij voorstellen. Totdat de regio Amsterdam een banale technische factor benoemde die de verdere uitbouw van ICT en IT sector hinderde, namelijk het gebrek aan stroom.

Naast stroom is voor sommige locaties in Nederland het ontbreken van voldoende netwerk capaciteit een belemmerende factor. Dit zien we in de oude binnensteden waar niet eenvoudig de straat kan worden opengebroken bij toegenomen vraag, of vreemd juist op redelijk moderne bedrijventerreinen.

Op netwerk niveau wordt de opkomst van concurrentie ook vaak gezien als een technische georiënteerde factor waarmee rekening gehouden moet worden. Want waarom zou je nog koper uitrollen als de concurrent al volop glasvezel blaast of experimenteert met draadloze verbindingen.

Van een heel andere orde is de complexiteit van de techniek. Als de aangeboden oplossingen voor communicatie als te moeilijk worden ervaren zal dat acceptatie en gebruik negatief beïnvloeden. Voorbeeld hiervan uit het verleden is het configureren van een inbelverbinding of het aanleggen van een bedrijfsnetwerk. Een ander herkenbaar voorbeeld zijn de ontwikkelingen rond mobiele telefoons. De echte doorbraak daarvan is direct gerelateerd aan het oplossen van een technische belemmering: omvang en gewicht van de accu’s.

Share: