Destep analyse: 3 – Sociaal-culturele factoren

Eerder is de uitgelegd waarom het voor een ondernemer noodzakelijk is zicht te hebben op de bevolkingssamenstelling (“demografie”) en economische factoren in het gebied waar hij actief uitgelegd. Deze keer worden de voornaamste Sociaal-culturele factoren verklaard.

Sociaal-culturele factoren zijn kenmerkend voor een cultuur en de leefgewoonten. De wijze waarop mensen met elkaar omgaan bepaalt ook de wijze waarop ze gebruik maken van elektronische communicatie.

Zuid Europa geldt als typisch voorbeeld van een regio waar men door de hogere samenhorigheid andere eisen aan communicatie stelde dan in bijvoorbeeld Nederland. Hier vooral e-mailen en chatten, daar vooral meer directe contacten.

Doordat e-communicatie in Zuid Europa een lagere prioriteit heeft, wordt daar ook minder aan e-commerce gedaan. In Italië en Portugal maakt minder dan een derde van de internetters gebruik van dit soort dienstverlening. Daar is het “ouderwets” winkelen een zo sterk onderdeel van de cultuur dat het gemak van internet shoppen niet relevant wordt gevonden. Dit in tegenstelling tot de Scandinavische landen en Nederland waar meer dan zestig procent van de internetters e-commerce ervaring heeft.

Hoewel dit voorbeeld focust op het gebruik van e-communicatie door consumenten is het absoluut relevant voor de aanbieders van zakelijke diensten, zoals datacenters en hosters. Immers in een e-commerce minded regio zal meer vraag zijn naar hun diensten dan in een regio waar amper gebruik wordt gemaakt van internet.

Ook voor de exploitanten van netwerken zoals de telecomoperators zijn de sociaal-cultureel factoren van de bewoners nuttige informatie. Denk maar eens aan verschillen wat betreft de acceptatie van mobiele telefonie en de status die daar bij hoort. Met die kennis paraat, kan een operator bepalen in een regio versneld zijn capaciteit uit te bouwen of bijvoorbeeld meer te investeren in het ontwikkelen van meerwaarde diensten.

De sociale kenmerken van gebruikers bepalen zo indirect de investeringen van aanbieders. Vandaar dat tal van technische mogelijkheden pas vertraagd worden ingezet. De kans dat ze anders niet geaccepteerd worden noopt aanbieders tot voorzichtigheid. Over technische factoren als onderdeel van de DESTEP analyse volgende keer meer.

Share: