De kracht van MVNO’s

Recent Brits onderzoek naar de klanttevredenheid toont aan dat MVNO’s het daar aanzienlijk beter doen dan de volledige operators. In Nederland zijn geen actuele cijfers voor het publiek beschikbaar. Toch valt te achterhalen dat ook hier MVNO’s een stevige footprint hebben.

MVNO klanten meer tevreden

Het Britse onderzoek waar The Register naar verwijst gaat in op de klanttevredenheid. De conclusie is dat klanten van MVNO’s procentpunten meer tevreden zijn dan de klanten van de vier licentiehouders, EE, Vodafone,O2 en Three. De laatste scoort met 69% de beste score van deze groep. Dat steekt schril af bij de hoogste waardering voor een MVNO, dat is GiffGaff met 87%.

Britse markt

De Britse markt is voor MVNO altijd zeer belangrijk geweest. Net als indertijd “gratis internet” is de formeel totaal geliberaliseerde Britse markt een goed testlab voor businessmodellen. Gratis internet was een case die overal in Europa is gekopieerd, MVNO idem. De eerste is inmiddels zo goed als overal verdwenen, de laatste is een vast bestanddeel van de Europese mobiele telco markt geworden.

Om aan te geven hoe belangrijk MVNO’s waren en nog steeds zijn volstaat het een blik te werpen op twee publicaties. De eerste is een infographic van Grantthorton. In 2017 telde het 150 MVNO’s die in een periode van 10 jaar op de Britse eilanden zijn gestart. Lang niet allen bestaan nog, maar de omvang is indrukwekkend. Het marktaandeel lijkt in vergelijking daarmee opvallend laag. De virtuelen zouden bij elkaar een marktaandeel van iets meer dan 14% (1 op de 7 gebruikers) hebben.

Nederland

Er zijn ook redelijk recente cijfers van de Nederlandse markt beschikbaar. Telecompaper houdt dat bij. De mid-2018 score, waarover Emerce schreef, is qua periode enigszins vergelijkbaar met de Britse rapportage. In Nederland waren er op dat moment 41 MVNO’s actief en zij bedienen 50% van de markt.

Het bestaansrecht van MVNO’s is, kijkend naar de cijfers, meer dan duidelijk. De aantrekkelijkheid wordt permanent gemonitord en onderzocht. De MNO (licentiehouders) weten daarom ook dat het krachtige concurrenten zijn, kannibalisatie ten koste van het hoofdmerk is geen uitzondering. Toch is het opdoeken van alle aan MNO gelieerde MVNO’s geen oplossing. Ze zijn immers ook een krachtig wapen in de strijd tegen de andere telco’s en MNO.

Share: