De grenzen van e-commerce

December 2017 zal de geschiedenisboeken in gaan als de periode dat voor velen de grenzen van e-commerce in zicht kwamen. In grote delen van Europa was sprake van een extreem hoge werkdruk bij de bezorgers en een ongekend aantal klachten van verzenders en ontvangers. De pers toonde er de nodige belangstelling voor en vroeg zich af of het nog wel langer zo door kan gaan.

Geheel onverwachts moet dit mogelijk omslagpunt niet zijn gekomen. In de pers was al eerder opgemerkt dat distributiesector op zoek is naar oplossingen. Die kunnen bijvoorbeeld zitten in de vorm van meer samenwerking of meer gezamenlijke wijkdepots. Elders vielen al de nodige kritische geluiden te horen over de footprint van e-commerce. Met name de afvalberg die alle verpakkingen genereren begint velen negatief op te vallen.

Tijd voor discussie

Te tijd lijkt rijp voor een moderne variant van de brede maatschappelijke discussie. Wat willen we met e-commerce en welke rode lijnen mogen niet overschreden worden. Die discussie bestaat (nog) niet in Nederland. In Duitsland is dat op voorzichtige wijze, door BEVH (de koepel van de verzendhandel) een begin mee gemaakt. Met professionele begeleiding is de tweede editie van het witboek Nachhaltigkeit im Interaktiven Handel (Duurzaamheid in de interactieve handel) uitgebracht.

Omvangrijk resultaat

Het witboek is om te beginnen een interessant concept. Het is een levend document dat als een wiki per editie wordt aangepast. De input komt van bloggers (800), de handel (400), NGO’s (50) en burgers (200). Dat levert een ongekende hoeveelheid informatie op die allemaal betrekking heeft op de duurzaamheid van de hele keten. Het resultaat is omvangrijk en als PDF gratis te downloaden.

Matrix

Het witboek is een echte leestip voor wie wil weten wat over de beide begrippen interactieve handel (wij zouden zeggen: e-commerce aanbieders) en duurzaamheid wordt gedacht. De matrix die wordt gehanteerd is een prachtig voorbeeld van een omvattende kijk op een complete waardeketen. Iedereen die zich bezighoudt met businessplannen, DESTEP analyses, ook voor andere type bedrijvigheid kan hier van leren.

De vraag wat de grenzen van e-commerce zijn wordt met de publicatie niet beantwoord. Er zijn wel thema’s in kaart gebracht waar meerdere actoren en stakeholders zich zorgen over maken. Dat inzicht is mogelijk een eerste stap op weg naar een _uiteraard duurzame_ oplossing.

Share: