Britse tech sector waarschuwt voor Brexit

Op dit moment is bekend dat de EU en de Britse regering het eens zijn over de voorwaarden waaronder de Britten de EU kunnen verlaten. Of het parlement in Londen daarmee instemt is onbekend. De weerstand lijkt toe te nemen. Een van de redenen daarvoor is dat ondernemers steeds duidelijker maken dat Brexit de Britse economie hard zal treffen.

Een bijzonder voorbeeld van Britse ondernemers die waarschuwen voor Brexit is gisteren uitgebreid in de Britse pers besproken. Zelfs The Times heeft veel aandacht besteed aan de oproep die door de Britse tech sector is gedaan. In zeer korte tijd hebben maar liefst 2.300 oprichters, eigenaren en financiers een open brief van TechForUK.com en BestForBritain.org ondertekend die uiteenzet wat er op het spel staat.

De Britse tech sector vertegenwoordigt naar eigen zeggen GBP 184 miljard waarde en behoort tot de snelst groeiende sectoren van het land (waarbij onvermeld blijft dat op dit moment tal van sectoren door de Brexit onrust reeds krimpen). 2 miljoen arbeidsplaatsen zijn ervan afhankelijk en in het geding. De Brexit deal die er nu ligt zal namelijk het einde beteken van een vrije arbeidsmarkt. De tech sector zal niet meer aan voldoende personeel kunnen komen. Het verlaten van de binnenmarkt heeft ook grote consequenties voor de funding van de sector. Niet alleen de Europese subsidies (Horizon 2020) zullen ophouden. Het wordt voor private funders ook erg onaantrekkelijk te investeren. En last but not least is het wegvallen wordt handelen stukken lastiger, omdat in de deal geen afspraken zijn vastgelegd voor diensten. Het is dus niet alleen de financiële sector die daardoor hard geraakt wordt. Een groot deel van de tech sector is ook te kwalificeren als leveranciers van diensten. De opstellers en de ondertekenaars van de brief roepen daarom op tot een tweede referendum waarin ook voortzetting van het EU lidmaatschap een optie moet zijn.

Het is een bijzondere actie en een die helder aangeeft wat er op het spel staat. De Britse tech sector vreest leeg te bloeden door Brexit. Dat bij dit scenario ook de afnemers van de diensten de negatieve consequenties zullen ervaren melden de opstellers niet. Het is aan publicaties en lezers in de EU die conclusie te trekken.

Share: