Breedband uitrol in de EU – politieke wens versus realiteit

Eerder deze maand is een studie van IHS Market en Point Topic verschenen over de staat van de breedband uitrol in de EU. Opdrachtgever was de Europese Commissie, eerdere versies zijn eveneens door Point Topic verzorgd.

Oude data en claims

De data waarop is teruggegrepen is enigszins gedateerd. In september een rapport openbaren met daarin data tot uiterlijk juli 2016 komt wat vreemd over. Het is wel in lijn met de eerdere publicaties, dus voor het zien van de trends is er niets aan de hand. De cijfers zijn om twee redenen de moeite van het inzien waard. De eerste is dat de Europese politiek al jaren verkondigd dat de EU een digitale focus moet hebben en daarvoor zijn goede verbindingen op huishoud en bedrijfsniveau onontbeerlijk. Daarbij is door zowel ministers als regeringsleiders meermaals een gewenste ondergrens genoemd. De meest actuele zijn dat tegen 2020 er 30Mbps voor ieder huishouden moet zijn en meer dan 50% van de gebruikers moet meer dan 100Mbps afnemen.

Nederland in context

De tweede reden is dat elke lidstaat is opgenomen. De directe bandbreedte concurrentie posities zijn daarmee goed vergelijkbaar. De overzichten van de 28 lidstaten zijn als een excel sheet te downloaden, iedereen kan er dus mee aan de slag. Voor de Nederlands context is de databerg gereduceerd tot huishoudens in Nederland en de buurlanden. De twee onderstaande grafieken zijn klikbaar.

Direct valt op dat Nederland tot de top behoort als het gaat om de beschikbaarheid van ADSL in de directe regio. Bij VDSL is de positie opvallend lager, maar nog steeds is 69,9% een goede prestatie, helemaal omdat het de huishoudens in bebouwde als rurale omgevingen betreft.

De in Nederland beschikbare snelheden duiden er op dat het eerste deel van de politieke wens (30Mbps in elk huishouden) voortijdig is gerealiseerd. Het tweede deel, de 100Mbps in de helft van de huishoudens is lastiger in te schatten. Technische lijkt het mogelijk te zijn, maar of het daadwerkelijk wordt afgenomen wordt uit de cijfers niet duidelijk.

Europa in context

Als we kijken naar het overall Europa beeld (de oranje balken in de grafieken) dan lijkt het erop dat de eerste wens nog lange niet gerealiseerd is terwijl aan de tweede – puur rekenkundig – voldaan kan worden. Het is een interessante constatering waar de nodige verklaringen voor de ronde doen.

Op basis van de cijfers kan voorzichtig worden gesteld dat de breedbandvisie en missie van de EU, die lange tijd als onmogelijk ambitieus werd beschouwd, toch kan gaan uitkomen. Dat is zonder meer positief.

Share: