Breedband bij de buren

Een vraag die Bureau Terdege vaak gesteld wordt is: hoe doen de buren het? Daarin verscholen zit de nieuwsgierigheid te weten of Nederland nog steeds een toppositie inneemt als het gaat om snelle breedbandverbindingen voor huishoudens.

Zowel de Britse als de Duitse onderzoekers hebben recent onderzoek gepubliceerd zodat voor die twee landen de vraag gedeeltelijk kan worden beantwoord. Om met Groot-Brittannië te beginnen. Het meest in de oog springend bij onderzoek uitgevoerd in opdracht van de consumentenorganisatie Which daar is dat LTE inmiddels een grote acceptatie kent en dat daardoor de tevredenheid over de dienstverlening afneemt. Het citaat waar het om draait is “the report also concludes that 4G speeds have almost halved in the past 12 months”(link). Er zijn meer gebruikers bij gekomen en schijnbaar is de capaciteitsuitbreiding van masten en andere infrastructuur daar niet in meegegaan. De snelheid bij 3G is juist toegenomen, dat lijkt een indicatie voor het leeglopen van dat netwerk.

De Britse toezichthouder Ofcom komt overigens dit jaar nog met eigen onderzoek. Het loont de moeite ook dat in de gaten te houden, al was het maar omdat halvering van de snelheid is een ontwikkeling die marktacceptatie in de weg staat.

In Duitsland is door Tüv Rheinland, in opdracht van het Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), de 2014 editie van de Breitbandatlas gepubliceerd. Hierin staan in tegen stelling tot het Britse onderzoek de snelheden en ontwikkelingen van mobile en fixed breedband. Tüv hanteert drie benamingen voor de locatie stedelijk gebied, half stedelijk en landelijk. In de stad heeft gemiddeld <8,5% van de bewoners geen mogelijkheid tot breedbandsnelheden boven de 16Mbit/s. Dat komt overeen met ADSL2+ en hoger. In half stedelijke gebieden geldt dat voor 29,9% en daarbuiten voor 49,3%. Snelheden boven de 50Mbit/s (een typische Docssi3.0 of FttX snelheid) is gemiddeld voor 82,3% van de stadsbewoners beschikbaar, 48,7% van de inwoners van half stedelijk gebied. Daarbuiten is het slechts voor 20,5 van de huishoudens een mogelijkheid.

Meest opmerkelijke aan de cijfers die niet de snelheid beschrijven:de groei van FttH lijkt echt heel laag in Duitsland (>50MBit/s +1.2% op jaarbasis maar dat is ook nog inclusief VDSL2!) en dat in 66% van het land LTE met >6Mbit/s mogelijk is wijst evenmin op een forse marktgroei (NB LTE startte eerder in Duitsland dan in Nederland).

Share: