Bij Britten neemt gemiddelde breedband snelheid af

Al jaren worden de snelheden van breedbandverbindingen in landen gemeten en vergeleken met het buitenland. Bijvoorbeeld de EU, OESO en ITU doen dat, net als tal van commerciële organisaties. Doel is trends te volgen en prikkels te geven voor de verdere digitalisering van de samenleving. Het klinkt logisch dat bij al die overzichten opgaande lijnen laten zien waarmee de snelheid wordt weergegeven.

Dat is in veel landen ook het geval. Voor wat betreft de EU lidstaten is een van de drivers daarvoor de infrastructuur upgrades bij zowel de kabelaanbieders als de telcos. In combinatie met Europese doelstellingen naar de 50Mbit/s te gaan voor elk huishouden te gaan levert dat een zichtbare markt ontwikkeling op. Steeds meer huishoudens krijgen ook snelheden die boven ADSL2 liggen, waardoor de gemiddelde snelheid van huishoudens verder toeneemt.

De snelheidstoename heeft in principe niet zo veel impact op de rankings. De landen die de top 5 vormen zijn al jaren min of meer gelijk. De voorsprong die zijn hadden weten ze goed te handhaven, omdat ook zij van infrastructuur upgrades kunnen profiteren.

Internetsnelheid weinig opwindend onderwerp

Internetsnelheid lijkt daarmee een weinig opwindend onderwerp te zijn. Er is echter begin deze maand een onderzoek gepubliceerd dat voor enige ophef zou moeten zorgen. De Britse pers en tech sites hebben het in ieder geval wel gesignaleerd en opgepakt. De conclusie van de onderzoekers is namelijk dat de gemiddelde snelheid op de Britse eilanden niet verder toeneemt, maar juist afneemt. Met nu iets meer dan 16Mbit/s als gemiddelde huishoud snelheid zit men wezenlijk onder het maximum van ADSL2+ (24Mbit/s). Dat is voor een land dat de afgelopen jaar miljarden zegt te hebben geïnvesteerd in landelijke en lokale breedband programma’s een onverwachte en bovenal ongewenste ontwikkeling.

Oorzaken onbekend

De gemiddelde snelheidsdegradatie afdoen als iets dat wordt ingegeven door tijdelijk technische factoren is zinloos. In de rest van de EU wordt met de zelfde techniek namelijk de opgaande lijn wel vastgehouden. Een ander argument dat de makkelijkste aansluitingen nu zijn gerealiseerd en de lastigste (bijvoorbeeld verafgelegen woningen) de statistiek negatief beïnvloeden snijdt ook geen hout. Hier moet iets anders aan de hand zijn. De speurtocht naar verklaringen focust nu nog sterk op het aanbod, maar wellicht speelt de vraagzijde hier een rol. Het is wel iets om in de gaten te houden.

Share: