Aandacht voor verbod WhatsApp & Co op het werk is goed

Recent is door enkele bedrijven actief gecommuniceerd dat het de eigen medewerkers heeft verboden van bepaalde apps gebruik te maken. De melding van bandenfabrikant Continental dat WhatsApp en Instagram niet op de zakelijke telefoons mag zijn geïnstalleerd is daar een voorbeeld van.

Door de bekendheid en omvang van die firma (het betreft meer dan 36.000 medewerkers in en buiten Duitsland) heeft de pers dat bericht ook opgepakt. De meeste titels hebben daarbij vermeld dat een belangrijke reden voor het verbod is dat de voorwaarden van de twee app aanbieders naar mening van Continental niet in overeenstemming met de AVG/ GDPR is. Dat moet meerdere journalisten en ook werkgevers met werknemers aan het denken hebben gezet. Is die bewering juist en zijn er dan niet meer apps die in de gevarenzone?

Het antwoord op die vraag is zonder voorbehoud ja. Tal van apps slaan data in cloud omgevingen of elders op waarvan met zekerheid is te zeggen dat die handelingen niet bekend zijn en geen garanties bieden ten aanzien van de persoonsgegevens. Op sommige sites en kranten zijn inmiddels overzichten verschenen van apps die zakelijk worden gebruikt en (waarschijnlijk) niet kloppen en bedrijven die bekend hebben gemaakt beleid te hebben om het gebruik van deze apps tegen te gaan.

Het goede aan de aandacht voor dit onderwerp is dat de meeste grotere organisaties in staat zijn goed te verwoorden waarom ze Facebook op de zakelijke smartphone verbieden. Het gaat namelijk niet alleen maar om de AVG/GDPR, dat het leegslurpen van adresboeken dient te verhinderen. Er zijn nog meer juridische bepalingen die eisen stellen aan het gebruik van apps en dat is een punt dat nog opvallend weinig is belicht. Dat banken en andere financiële dienstverleners een compleet dossier van elk klantcontact moeten bijhouden is bijvoorbeeld een reden waar WhatsApp daar verboden zou moeten zijn. De data in kwestie is immers nooit op servers die onder het beheer van de bank vallen.

Dit soort lijsten en opsommingen zal daardoor kunnen bijdragen aan meer awareness. Als meer werkgevers en werknemers bekend zijn met de verschillende wettelijke kaders zullen ze zich ook eerder afvragen of wat zij waarschijnlijk al jaren doen legaal dan wel wenselijk is. De AVG is daarbij een en niet het enige criterium.

Share: