5G kent zelfde ruis als 4G en 3G

De komende periode zal meer en meer geschreven gaan worden over 5G. De reden daarvoor is dat in een aantal landen de benodigde frequenties geveild gaan worden. Daar is het startpunt voor meer informatie over de uitrol en mogelijkheden, zaken waar de pers graag op inspringt. De problematiek rond met name Huawei is eveneens een reden voor de pers 5G op de agenda te zetten.

Voorafgaand aan het echte startschot is het aantal berichten nog beperkt. Opvallend is zonder meer dat hier een patroon zichtbaar is dat we kennen van 4G en 3G. In Nederland, maar ook in de buurlanden is het aantal artikelen over de voordelen of de details van de veilingen nog beperkt. Waar wel over geschreven wordt zijn de vermeende gevaren van de nieuwe mobiele communicatie standaard en de overduidelijk valse noodkreten van het bedrijfsleven om 5G zo snel mogelijk up and running te hebben.

Weerstand

Elke vorm van nieuwe draadloze communicatie roept weerstand op. Sinds de komst van 3G en ook het massale gebruik van WiFi is er een eigenaardige onderstroom die zich op uiteenlopende manieren richt op de vermeende gezondheidsproblemen die hierdoor moeten ontstaan. In Nederland is die diffuse groep klagers heel actief geweest – en op bepaalde plekken nog steeds – in het bezwaar aantekenen tegen de plaatsing van antennes. Wie de moeite neemt op de social media te zoeken ziet dat dergelijke acties voor 5G ook als “noodzakelijk” worden beschouwd. Dat de serieuze pers stil staat bij het onderwerp is begrijpelijk omdat het nieuwswaarde heeft. Of het bijdraagt aan het ontkrachten van alle gerichten mag betwijfeld worden. Het heeft bij 3G, bij 4G en WiFi niet geholpen.

Valse noodkreten

Onder valse noodkreten wordt verstaan professionele communicatie die als doel heeft de politiek en publieke opinie te manipuleren. Ook hier weer geldt dat het patroon sterk lijkt op wat bij 3G en 4G zichtbaar was. Bedrijven en wetenschappers uiten zorgen dat de economie wordt geschaad als deze technologie niet snel kan worden ingevoerd. Die “zorg” gaat subtiel of open hand in hand met de oproep de licenties voor het gebruik van de frequenties snel en goedkoop ter beschikking te stellen. Vaak blijkt dan ook welke telecom aanbieder achter de noodkreet-campagne schuilgaat.

Ruis

Beide soorten communicatie zijn inmiddels herkenbaar. Toezichthouders zullen zich er niet door laten misleiden. Dat politici daar wel gevoelig voor zijn kan niet worden uitgesloten. Voor de pers en zeker voor de publieke opinie geldt iets anders. Daar kan deze ruis wel voor onrust zorgen. Het zou helpen als door de pers wordt gewezen op de overduidelijke herhaling van zetten.

Share: