3D printen – wat zijn de nadelen?

3D printen is al enige tijd een onderwerp dat voor een hoop positieve reacties zorgt. Indrukwekkende showcases als de door MX3D te maken brug voor de Amsterdamse binnenstad of inmiddels ingeburgerde zaken als tandprotheses zorgen ervoor dat velen bij benadering weten wat er met 3D printers mogelijk is. Er lijken alleen maar voordelen aan verbonden te zijn, wat positief is.

Onderzoekers en beleidsmakers in Berlijn hebben zich niet door het enthousiasme laten meesleuren. In opdracht van het Ministerie van Milieu zijn ze gaan uitzoeken over ook negatieve kanttekeningen te plaatsen zijn bij 3D printing en dan vooral over een belasting voor mens en milieu is die nu nog niet wordt begrepen. Dat heeft geleid tot een brochure met 60 pagina’s (PDF) waarin ook de basics van 3D printen wordt uitgelegd. Van elk van de methoden en materialen is gekeken naar kosten, verbruik en milieu impact.

 

Meerdere punten wordt expliciet benoemd als negatief of potentieel negatief. Zo wordt het hoge energie verbruik als een onderschatte factor met negatieve impact beschouwd en de omgang van afval (denk aan het afval dat ontstaat bij het schuren van de geprinte objecten) kan zelfs een directe impact op de gezondheid van mens en dier hebben.

Het rapport heeft niet als doel een sector aan banden te leggen. Het moet vooral inzichtelijk maken of we alle risico’s in beeld hebben en ook begrijpen. Daarin is het goed geslaagd en daarmee is het een goed voorbeeld van hoe een marktanalyse er uit zou kunnen zien. De opzet zou wat dat betreft zo gekopieerd kunnen worden voor andere markten.

Share: